Leiderschap

Geëngageerde medewerkersCommunicatie

Mensen verlaten managers, niet de organisatie. Sterk leiderschap helpt organisaties hun doelstellingen te bereiken. Hoe zorg je voor de juiste leidinggevenden die hun medewerkers responsabiliseren om de doelstellingen te halen.

Leiders bepalen de koers van de organisatie, terwijl ze ook de prestaties van medewerkers aansturen. Wij kunnen directie en leidinggevenden helpen om zichzelf beter te begrijpen en met die kennis de organisatie succesvol te maken. Een profiel opstellen van de leidinggevenden geeft inzicht in hoe ze het beste uit zichzelf en uit anderen kunnen halen. Het toont eventuele tekortkomingen aan en bepaalt wat nodig is wanneer er nieuwe leiders worden gerekruteerd.

Leiderschap vs management

Een jaar of twintig geleden waren de definties van ‘manager’ en ‘directeur’ duidelijk: managers vertelden aan de mensen wat ze moesten doen en hoe ze dat moesten doen. De directie bestond uit mannen in nette pakken die alle beslisisngen namen en de bedrijfsstrategie bepaalden. Met hen kwam je niet zo makkelijk in contact. De verschillen tussen directie en management waren zichtbaar.

We zijn stilaan in een ander tijdperk aangekomen, één waar empowerment van het individu voorop staat.  Daardoor is de lijn tussen directie en management steeds meer vervaagd. Toch zijn de taken waaraan we onze tijd besteden duidelijker, aangezien er een duidelijk onderscheid is tussen de activiteiten van managers en die van de directie.

De titel van directeur is niet nodig om als groot leider gezien te worden, maar de titel van manager blijkt wel nodig om als zodanig erkend te worden. Het verschil ligt in de kwaliteiten van de persoon - leiderschap gaat verder dan het succesvol afleveren van projecten of het behalen van strategische doelen. Het gaat om mensen motiveren op weg naar het realiseren van de visie. Of die visie nu persoonlijk is of die van de organisatie. Maar hoe ontwikkel je die leiderschapskwaliteiten bij je medewerkers?

Emotioneel intelligente leiders

Het verschil tussen een geaccepteerde leider en een uitzonderlijke leider ligt vaak in zijn of haar emotionele intelligentie. Emotioneel intelligente leiders communiceren uitstekend, zijn zelfbewust en kunnen hun gedrag aan verschillende situaties aanpassen. Ze gaan efficiënt om met stress, demotivaite, conflicten en verandering. Door de emotionele intelligentieniveaus te onderzoeken, komt er wederzijds begrip tot stand waardoor het zelfbewustzijn onder de leidinggevenden groeit. Dit kan zowel bij rekrutering als voor de ontwikkeling van leidinggevenden ingezet worden.

Een goed geoliede machine  

Een bedrijf kan maar succesvol zijn als de leidinggevenden efficiënt samenwerken. De eerste stap in groots teamwerk bestaat uit twee delen: jezelf begrijpen en elkaar begrijpen. Door je leidinggevenden inzicht te geven in hoe zij zich binnen een team en als persoon gedragen, hoe ze communiceren, wat de sterktes en zwaktes zijn en wat hen motiveert, geef je hen de middelen om succesvol samen te werken.

Door de verschillende gedragingen en het emotionele intelligentieniveau van het hele managementteam te onderzoeken, wordt ook duidelijk wat er eventueel ontbreekt en wat je kunt opvullen via gerichte rekrutering.

Leiderschapskwaliteiten ontwikkelen

Wanneer de leidinggevenden en hun ontwikkelingspunten bepaald zijn, stelt zich de vraag hoe je dit aanpakt en hoe je uitzonderlijke leiders naar de top laat doorgroeien? Op basis van de verschillende Thomas-assessments en door verbanden te leggen tussen de resultaten, is het mogelijk om advies op maat te formuleren. Ook helpen we je de essentiële aspecten van leiderschap te bepalen en het onderscheid te maken tussen management en leiderschap. De assessments bieden inzicht in welke leiderschapsstijl iemand bij voorkeur toepast en in zijn of haar emotionele intelligentie alsook leervermogen in relatie tot de eisen die aan een leidinggevende worden gesteld.