Geëngageerde medewerkers

Benchmarking & people analyticsLeiderschap

Het engagement van medewerkers is een voortdurend aandachtspunt in het bedrijfsleven. Als mensen floreren, doet de organisatie waarvoor zij werken dat ook. En andersom zijn gedemotiveerde medewerkers funest voor het bedrijf. Als het mensen ontbreekt aan motivatie hebben ze geen zin om hun best te doen en zijn ze beduidend minder productief. Bovendien zijn ze dan sneller geneigd om te vertrekken. Dit heeft voor gevolg dat het personeelsverloop toeneemt, wat bijkomende kosten veroorzaakt.

Slechts een derde van alle medewerkers in de UK, geeft aan echt gemotiveerd te zijn op hun werk. Dat betekent dat 20 miljoen mensen zich niet ten volle inzetten. De productiviteit in de UK is 20% lager dan de rest van de G7 

Engage for Success

Tijd en energie investeren in medewerkers motiveren is voor elke organisatie van essentieel belang. Door dit aspect te onderzoeken, komt u tot duidelijke strategieën waarmee u het beste uit uw medewerkers kunt halen.

Wat motiveert medewerkers?

Het schijnbaar nutteloze antwoord hierop is: ‘Dat hangt ervan af’.

De ‘Two Factor theory’ van Herzberg laat zien dat er twee afzonderlijke sets van factoren zijn die demotivatie en motivatie in het werk veroorzaken. Herzberg benoemt hygiënefactoren en motivatiefactoren. Hygiënefactoren veroorzaken ontevredenheid en staan in relatie tot onderwerpen als beleid, arbeidsvoorwaarden, salaris, status en veiligheid. Als daaraan tegemoet gekomen is, vormt dat een effectieve motivatie voor medewerkers.

Deze theorie leert ons allereerst dat wanneer mensen genoeg verdienen, geld geen issue meer is. Ook blijkt uit verder onderzoek dat geld een miserabele motivator is voor taken die kennisvaardigheden vereisen. Een redelijke verloning biedt de kans om medewerkers te motiveren. Meer betalen heeft maar een geringe impact op hun motivatie en productiviteit.

Wanneer de basisfactoren in orde zijn, kunnen  factoren als succes, erkenning, verantwoordelijkheid, carrière en persoonlijke groei de motivatie vergroten. Samengevat zijn er drie fundamentele elementen voor motivatie: zelfstandigheid, ontwikkeling en doel.

Hoe motiveren - strategie voor geëngageerde medewerkers

Zelfstandigheid

Mensen presteren beter wanneer ze de controle hebben over hun eigen werk. Dit houdt in dat zij de vrijheid krijgen om de eigen tijd in te delen en om te beslissen waar, wanneer en hoe ze het werk uitvoeren. In sommige functies is het simpelweg beter om medewerker meer zelfstandigheid te geven over hoe ze de opdracht uitvoeren en te focussen op een meetbaar resultaat. Als de functie dit niet toelaat, dan vormen kleine aanpassingen al stappen in de goede richting. Bijvoorbeeld, de werkplek zelf mogen inrichten/aanpassen en de eigen uren enigszins flexibel mogen indelen.

Ontwikkeling

Steeds beter willen worden, dat is bezig zijn met zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Mensen hebben op hun werk uitdagingen nodig en willen nieuwe vaardigheden leren. Dit is niet hetzelfde als het eindeloos opleiden van personeel. Het gaat om aandacht voor de loopbaanontwikkeling van elke medewerker in lijn met organisatiehoeftes. Een meer ervaren collega als mentor of een uitwisseling met een andere afdeling om nieuwe dingen te leren, kan al genoeg zijn om het gevoel te krijgen dat je jezelf ontwikkelt.

Doel

Begrijpen waarom we iets doen, helpt om ons het doel te bereiken. Het stellen van een doel geeft het gevoel aan iets hogers bij te dragen . Daarom is het belangrijk dat een organisatie zijn visie (niet alleen verkoopdoelen) en de gewenste impact op de wereld, intern meedeelt.

Motivatie is essentieel voor het engagment, de tevredenheid en de prestaties van medewerkers. Zonder motivatie vergroot het risico op lage betrokkenheid, verzuim en problemen om medewerkers te kunnen behouden. Het is belangrijk gedemotiveerde en niet-betrokken medewerkers te herkennen en de oorzaken aan te pakken. Elke medewerker verdient een aparte aanpak. Voor managers is het fundamenteel om te begrijpen dat hun medewerkers een verschillende motivatie hebben. Medewerkers die bijvoorbeeld door externe factoren worden gemotiveerd, hebben deadlines en incentives nodig om goed te presteren, terwijl medewerkers met een hoge zelfmotivatie interne drijfveren hebben die hen aanzetten tot goede prestaties.

Medewerkers motiveren komt er in essentie op neer dat men de medewerker als individu benadert. Het is belangrijk om te herkennen welke bijdrage iemand van nature levert, hoe hij/zij aan zelfontwikkeling doet en wat hem/haar drijft. En dat je als organisatie daarvoor de ruimte biedt. Thomas levert de tools die nodig zijn om te begrijpen hoe u je je medewerkers kunt motiveren en begeleidt je bij de implementatie van jouw strategie voor geëngageerde medewerkers. 

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Whitepaper lezen

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Whitepaper lezen