TEIQue

AITEngage

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) toont in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee weet om te gaan. TEIQue laat ook zien hoe goed iemand de emoties van anderen inschat en hoe die kennis wordt ingezet om relaties op te bouwen en te onderhouden.

OverzichtTheoretische basis

Test: Emotionele intelligentie
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 20 minuten

Emotionele intelligentie is een voordeel om goed te functioneren in de huidige complexe bedrijfswereld. De TEIQue is een tool waarmee jij en jouw medewerkers hun sterktes en zwaktes begrijpen. Het toont hoe zij omgaan met stress, of zij gemakkelijk nieuwe relaties uitbouwen, in welke mate zij uit zichzelf gemotiveerd zijn en hoe groot hun aanpassingsvermogen is. De TEIQue biedt inzicht op basis waarvan een actieplan voor verdere ontwikkeling opgesteld kan worden.

TEIQUE_Sample1.jpg

Gebruik TEIQue bij medewerkers en kandidaten om: 

  • Inzicht te krijgen in hun emoties en hoe zij relaties onderhouden
  • Emotioneel intelligente kandidaten te kunnen werven
  • Meer betrokkenheid en loyaliteit te creëren
  • Efficiënter te communiceren
  • Managementvaardigheden te verfijnen

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K. V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in het Londense Psychometric Lab, momenteel gevestigd aan de University College London. TEIQue is één van de best onderbouwde en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter wereld. Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van de TEIQue, vind je op www.psychometriclab.com.

TEIQue in de praktijk zien? Bekijk deze getuigenis van Thames Valley Police.

Testauteur: K.V. Petrides, PhD
Jaar: 1998
 

Achtergrond en theorie:

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - spreek uit als TQ) is ontwikkeld  door K.V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd aan het University College London en ondersteund wordt door de UCL van Louvain-la-Neuve.

TEIQue is gebaseerd op de kenmerken theorie over emotionele intelligentie van K.V. Petrides. Deze theorie ziet emotionele intelligentie als een geheel van zelfpercepties over de eigen emotionele reacties die zich op de diepere lagen voor persoonlijkheidsvorming bevinden. Met Kenmerken EI wordt het mogelijk om met de affectieve persoonlijkheidsaspecten aan de slag te gaan, aangezien het de hele emotionele wereld van een persoon evalueert.

In vergelijking met andere psychologische kenmerken, beoordeelt TEIQue de overtuigingen over onze emotionele vaardigheden (bv. wat is de eigen inschatting over hoe goed we de eigen en andermans emoties kennen, begrijpen en ermee omgaan). Deze overtuigingen voorspellen opmerkelijk goed het gedrag en de prestaties op het werk (resultaten, voldoening in het werk, werkstress, leiderschap, inzet voor de organisatie, betrokkenheid, teamwerk, enz.).

Format:

De TEIQue is een zelfrapporteringsvragenlijst. Je geeft aan in welke mate je het eens bent met 153 items op een 1-7 Likert-schaal (1 'Volledig oneens' tot 7 'Volledig eens').

Betrouwbaarheid en validiteit:

De TEIQue is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists' Associations. Meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, waaronder een aantal wetenschappelijke artikelen en een literatuurlijst, is te vinden op www.psychometriclab.com.

Meer weten over TEIQue in de praktijk? Bekijk deze gevalstudie.