TEIQue-SF

eRecruit SportTEIQue-SF Onderwijs

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) is een ruwe meting van de emotionele intelligentie die slechts 5 minuten duurt. Het assessment geeft een momentopname van het globale emotionele functioneren, de bekwaamheid om relaties te beheren, emotionele beheersing en de reactie op stress.

OverzichtTheoretische basis

Test: Emotionele intelligentie
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 5 minuten

De TEIQue-SF is een snelle en efficiënte manier om meer te weten te komen over iemands emotionele capaciteiten. Het geeft inzicht in hoe iemand emotioneel functioneert, relaties aanknoopt, zichzelf beheerst en omgaat stress.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Gebruik TEIQue-SF om:

  • Goede rekruteringsbeslissingen te nemen, vooral bij een groot aantal kandidaten
  • Teamrelaties te verbeteren en conflicten te beheersen
  • Relaties op te bouwen en managementvaardigheden te ontwikkelen
  • Te begrijpen wat mensen motiveert

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K. V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometrisch Laboratory, momenteel gevestigd aan de University College London. TEIQue is één van de best onderbouwde en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter wereld. Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van de TEIQue, vind je op  www.psychometriclab.com.

 

Test auteur: K.V. Petrides, PhD
Jaar: 1998
 

Achtergrond en theorie:

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - spreek uit als TQ) is ontwikkeld  door K.V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd aan het University College London en ondersteund wordt door de UCL van Louvain-la-Neuve.

TEIQue is gebaseerd op de kenmerken theorie over emotionele intelligentie van K.V. Petrides. Deze theorie ziet emotionele intelligentie als een geheel van zelfpercepties over de eigen emotionele reacties die zich op de diepere lagen voor persoonlijkheidsvorming bevinden. Met Kenmerken EI wordt het mogelijk om met de affectieve persoonlijkheidsaspecten aan de slag te gaan, aangezien het de hele emotionele wereld van een persoon evalueert.

In vergelijking met andere psychologische kenmerken, beoordeelt TEIQue de overtuigingen over onze emotionele vaardigheden (bv. wat is de eigen inschatting over hoe goed we de eigen en andermans emoties kennen, begrijpen en ermee omgaan). Deze overtuigingen voorspellen opmerkelijk goed het gedrag en de prestaties op het werk (resultaten, voldoening in het werk, werkstress, leiderschap, inzet voor de organisatie, betrokkenheid, teamwerk, enz.).

Format:

De TEIQue is een zelfrapporteringsvragenlijst. Je geeft aan in welke mate je het eens bent met 153 items op een 1-7 Likert-schaal (1 'volledig oneens' tot 7 'volledig eens').

Betrouwbaarheid en validiteit:

De TEIQue is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists' Associations. Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van de TEIQue, waaronder een aantal wetenschappelijke artikelen en een literatuurlijst, vind je op www.psychometriclab.com.