TEIQue-SF Onderwijs

TEIQue-SFTEIQue-SF Sport

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire Short Form (TEIQue-SF) is een ruwe meting van de emotionele intelligentie die slechts 5 minuten duurt. Het assessment geeft een momentopname van het globale emotionele functioneren, de bekwaamheid om relaties te beheren, emotionele beheersing en de reactie op stress.

OverzichtTheoretische basis

Test: Emotionele intelligentie
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 5 minuten

De TEIQue-SF is een snelle en efficiënte manier om een blik te werpen op iemands emotionele capaciteiten. Het geeft inzicht in hoe de student of medewerker emotioneel functioneert, relaties beheert, emoties controleert en omgaat met stress

De TEIQue-SF is ideaal voor jonge mensen die nog uitzoeken hoe ze zich kunnen ontwikkelen.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Gebruik TEIQue-SF om:

  • Studenten en docenten te ondersteunen in hun ontwikkeling
  • Communicatie en wederzijds begrip te verbeteren tussen studenten en docenten
  • Het personeelsverloop in te dijken en een hoger opleidingsniveau bij de studenten te verkrijgen
  • Goede rekruteringsbeslissingen te nemen, vooral wanneer er veel kandidaten zijn
  • Teamrelaties te verbeteren en conflicten te verminderen

 

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K. V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometrisch Laboratory, momenteel gevestigd aan de University College London. 

TEIQue is één van de best onderbouwde en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter wereld. Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van de TEIQue, vind je op www.psychometriclab.com.

 

Test auteur: K.V. Petrides, PhD
Jaar: 1998
 

Achtergrond en theorie:

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - spreek uit als TQ) is ontwikkeld  door K.V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd aan het University College London en ondersteund wordt door de UCL van Louvain-la-Neuve.

TEIQue is gebaseerd op de kenmerken theorie over emotionele intelligentie van K.V. Petrides. Deze theorie ziet emotionele intelligentie als een geheel van zelfpercepties over de eigen emotionele reacties die zich op de diepere lagen voor persoonlijkheidsvorming bevinden. Met Kenmerken EI wordt het mogelijk om met de affectieve persoonlijkheidsaspecten aan de slag te gaan, aangezien het de hele emotionele wereld van een persoon evalueert.

In vergelijking met andere psychologische kenmerken, beoordeelt TEIQue de overtuigingen over onze emotionele vaardigheden (bv. wat is de eigen inschatting over hoe goed we de eigen en andermans emoties kennen, begrijpen en ermee omgaan). Deze overtuigingen voorspellen opmerkelijk goed het gedrag en de prestaties op het werk (resultaten, voldoening in het werk, werkstress, leiderschap, inzet voor de organisatie, betrokkenheid, teamwerk, enz.).

Format:

De TEIQue is een zelfrapporteringsvragenlijst. Je geeft aan in welke mate je het eens bent met 153 items op een 1-7 Likert-schaal (1 'volledig oneens' tot 7 'volledig eens').

Betrouwbaarheid en validiteit:

De TEIQue is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists' Associations. Meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, waaronder een aantal wetenschappelijke artikelen en een literatuurlijst, is te vinden op www.psychometriclab.com.