PPA

PAC SportAIT

In amper 8 minuten geeft de PPA een grondig inzicht in iemands werkgedrag. De Thomas PPA beantwoordt vragen als: Welke zijn de sterktes en zwaktes van deze persoon? Welke communicatiestijl hanteert deze persoon? Is deze persoon een zelfstarter? Wat motiveert deze persoon?

OverzichtTheoretische basis

Test: Gedragsprofiel bepalen
Type: Ipsatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 8 minuten

 

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) geeft je een grondig inzicht in iemands werkgedrag. Hierdoor kan je met grote zekerheid medewerkers aanwerven, het opleidings- en ontwikkelingsbudget optimaal inzetten en achterhalen waardoor medewerkers gemotiveerd worden en zo personeelsverloop te vermijden.

Op die manier verlies je minder tijd aan ondermaatse presteerders, zodat je je kan focussen op medewerkers die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Het duurt slechts 8 minuten om een Thomas PPA-vragenlijst in te vullen. Vervolgens krijg je het fundamentele gedragsprofiel van de persoon met zijn sterktes en zwaktes, communicatiestijl, bijdrage tot de organisatie, drijfveren, basisangsten en gedrag onder druk.

Zodra een PPA-vragenlijst is ingevuld, heb je onmiddellijk toegang tot 22 extra rapporten.  Zo kan je gemakkelijk kandidaten aan functies linken, CV's ontleden, medewerkers aansturen en coachen als ook ontwikkelings- en trainingsprogramma's voor hen bepalen.

PPA-Sample-(1).jpg

Gebruik Thomas PPA om:

  • de juiste persoon te rekruteren
  • communicatie te verbeteren
  • medewerkers te motiveren en te betrekken bij de organisatie
  • domeinen voor verdere ontwikkeling te bepalen
  • prestatiegericht leiding te geven

Meer weten over PPA in de praktijk? Bekijk deze getuigenis.

Testauteur: Thomas M. Hendrickson

Jaar: 1958

 

Theoretische basis:

Eind jaren vijftig ontwikkelde Dr. Thomas Hendrickson vanuit William Moulton Marstons DISC-theorie, de Thomas Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) gericht op werkgedrag.

De originele theorie van Marston’s houdt in dat gedrag op basis van emoties biosociale reacties zijn van de persoon op een ondersteunende of vijandige sociale omgeving. Deze acties bepalen hoe het individu reageert op externe prikkels. Hij kwam tot de theorie dat de iemands reactie op externe prikkels is gebaseerd op vier uitgangspunten: neiging tot domineren, beïnvloeden, ondergaan en zich schikken. Marston publiceerde zijn boek 'Emotions of Normal People' in 1928 waarin hij in detail zijn theorie over het menselijk bewustzijn beschrijft.

De PPA toont hoe mensen zichzelf zien in gunstige of tegenwerkende werkomstandigheden en laat zien of hun reactiepatronen actief of reactief zijn. De gedragsvoorkeuren kunnen dus in vier categorieën ondergebracht worden. Deze vier categorieën zijn: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.

Format:

De PPA is een gedwongen woordkeuze instrument, dat uitgaat van zelfbeschrijving. Individuele reactiepatronen worden vergeleken met de persoon zelf in plaats van met de scores van een normgroep. De persoon wordt gevraagd een ​​bijvoeglijk naamwoord te selecteren dat het beste of het minst goed bij hem of haar past.

Bij het invullen van een PPA kiest de kandidaat twee kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden uit een reeks van vier woorden: dat wat het minst en dat wat het meest op hem of haar van toepassing is in de huidige (werk)situatie. Dit past de kandidaat 24 keer toe. De kandidaat maakt dus 48 keuzes uit een totaal van 96 woorden.

De PPA wordt in regel online afgelegd, maar is ook op papier beschikbaar. Thomas International biedt eveneens PPA+ aan die bedoeld is voor mensen met een leesleeftijd van 11 jaar oud of voor kandidaten die wel Nederlands spreken, maar voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Betrouwbaarheid en validiteit:

De PPA is uitvoerig wetenschappelijk getest om de betrouwbaarheid en de validiteit te bepalen.
Na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations, is de PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).

Thomas International voert voortdurend psychometrisch onderzoek uit betreffende de PPA in samenwerking met het Psychometrics Centre van Cambridge University.

http: //www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Meer weten over PPA in de praktijk? Bekijk deze getuigenis.