Student Profiel Analyse

360 SportPPA Sport

In slechts acht minuten geeft de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) een nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen. De PPA beantwoordt vragen als: wat zijn je sterke punten en wat gaat je minder goed af? Hoe communiceer je? Ben je een zelfstarter? Wat drijft je?

OverzichtTheoretische basis

Test: Gedrag
Type: Ipsatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 8 minuten

De SPA geeft nauwkeurig inzicht in de gedragsstijl van jonge mensen. Het assessment biedt een unieke link tussen onderwijs en werk door de werksterktes te identificeren. Jonge mensen kunnen dat gebruiken om hun studieaanpak te bestuderen, toekomstige studiekeuzes te maken en te slagen op de arbeidsmarkt.

De PPA rapportage geeft uitgebreide informatie over de sterktes, angsten en motivaties van een jong persoon en een indicatie over gedragsveranderingen en frustraties.

Gebruik de SPA om:

  • zelfbewustzijn en zelfwaarde te laten toenemen
  • loopbaanbeslissingen te ondersteunen
  • communicatievaardigheden te verbeteren
  • gedrag en attitude te verbeteren
  • het leervermogen een stimulans te geven

Meer SPA in de praktijk? Lees deze getuigenis.

Test auteur: Thomas M. Hendrickson

Jaar: 1958

 

Achtergrond en theorie:

Eind jaren vijftig ontwikkelde Dr. Thomas Hendrickson vanuit William Moulton Marston’s DISC theorie, de Thomas Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) gericht op werkgedrag.

De originele theorie van Marston’s houdt in dat emotionele acties, biosociale reacties zijn van de persoon op een ondersteunende of vijandige sociale omgeving. Deze acties bepalen hoe het individu reageert op externe prikkels. Hij stelde de theorie op, dat de reactie van iemand op externe prikkels is gebaseerd op vier uitgangspunten: neiging tot domineren, beïnvloeden, ondergaan en zich schikken. Marston publiceerde zijn boek 'Emotions of Normal People' in 1928 waarin hij in detail zijn theorie over het menselijk bewustzijn beschrijft.

De PPA toont hoe mensen zichzelf zien in gunstige of tegenwerkende werkgebonden omstandigheden en laat zien of hun reactiepatronen actief of reactief zijn. Gedragsvoorkeuren zijn vervolgens in vier domeinen te verdelen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus.

Format:

De PPA is een gedwongen woordkeuze instrument, dat uitgaat van zelfbeschrijving. Individuele reactiepatronen worden vergeleken met de persoon zelf in plaats van met de scores van een normgroep. De persoon wordt gevraagd een ​​bijvoeglijk naamwoord te selecteren dat het beste of het minst goed bij hem of haar past.

Voor het voltooien van een PPA kiest iemand twee kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden uit een blok van vier: wat is het minst en wat is het meest op jou van toepassing in de huidige (werk)situatie. Dit proces herhaalt iemand 24 keer, hetgeen resulteert in 48 keuzes uit een totaal van 96 woorden.

De PPA is online beschikbaar en in papier-en-potlood formaat. Thomas International biedt ook de PPA+, geschikt voor mensen met een leesleeftijd van 11 jaar een ouder en voor kandidaten die weliswaar Nederlands spreken, maar voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Betrouwbaarheid en validiteit:

De PPA is uitvoerig wetenschappelijk getest om betrouwbaarheid en validiteit te bepalen.
Na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations, is de PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).

Thomas International voert voortdurend psychometrisch onderzoek uit betreffende de PPA in samenwerking met het Psychometrics Centre van Cambridge University.

http: //www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Meer weten over PPA in de praktijk? Bekijk ons testimonial.