Engage Onderwijs

EngageEngage Sport

Thomas Engage geeft inzicht in de mate van betrokkenheid binnen de school of onderwijsinstelling. Op basis hiervan worden ter verbetering concrete actiepunten benoemd.

OverzichtTheoretische basis

Test: Medewerkersbetrokkenheid
Type: Vragenlijst
Tijdsduur: 5 minuten

Thomas Engage is een online vragenlijst die een beeld geeft van het engagement binnen de school. Bovendien helpt Engage de winst van werkelijk betrokken studenten en personeel te maximaliseren.

Engage_Screen_800W.jpg

De praktische, oplossingsgerichte benadering zet deelnemers aan het denken en kan tot kritische gesprekken over betrokkenheid leiden. Bewustwording vergroot betrokkenheid bij de school, ook op de lange termijn. Het resultaat is een betere school-beleving in het algemeen, hetgeen ertoe leidt dat zowel studenten als personeel optimaal presteren.

Met Thomas Engage ontdek je

 

  • de sterke en kwetsbare plekken
  • de verschillende niveau’s van engagement van teams of afdelingen binnen de organisatie
  • de plaats van de organisatie ten opzichte van andere Nederlandse ondernemingen
  • het niveau van welzijn binnen het bedrijf
  • de verschillende managementstijlen binnen de organisatie
  • de mogelijkheden en kansen om effectieve en duurzame verandering te bewerkstelligen

Test auteur: Mark Slaski
Jaar: 2009

Achtergrond en theorie:

Thomas Engage (oorspronkelijk Work Engagement Questionnaire) is in 2009 ontwikkeld door Mark Slaski aan de Universiteit van Hertfordshire. Slaski ging voor zijn onderzoek uit van de psychosociale theorie over medewerkersbetrokkenheid - Betrokkenheid is een positieve ervaring als gevolg van de relaties die je hebt, je functie en de beloning voor je werk.

Thomas Engage is ontwikkeld vanuit zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes. In eerste instantie werden focusgroepen bij zowel private als overheidsorganisaties onderzocht op positieve en negatieve aspecten van het werk. Kwalitatieve analyse van deze focusgroepen leidde tot de ontwikkeling van een vragenlijst bestaande uit 28 items.

Statistische factoranalyses werden uitgevoerd om de onderliggende zeven elementen van betrokkenheid te identificeren:  Inspraak, Collegialiteit, Betekenis, Vrijheid, Duidelijkheid, Erkenning en Ontwikkeling.

Het zeven-elementen model van betrokkenheid is van grote praktische waarde voor psychologen en organisaties om positief resultaat te kunnen maximaliseren. Het identificeert sterke en kwetsbare gebieden binnen de organisatie op verschillende niveaus: team, afdeling of regio.
Het resultaat is concrete en praktische handvatten voor het verhogen van betrokkenheid, het welzijn en de werkprestaties.

Format:

De Thomas Engage vragenlijst bestaat uit 28 statements. Een persoon geeft de frequentie van de ervaring aan op een 1-7 Likert-schaal (1 is 'nooit' en 7 is 'altijd'). De 28 vragen worden gevolgd door twee vooraf bepaalde vragen met ruimte voor reactie. Aan het einde van de vragenlijst wordt de persoon verzocht enkele persoonskenmerken aan te geven.

Betrouwbaarheid en validiteit:

De eerste vragenlijst van Thomas Engage werd getest door meer dan 2.500 mensen om gegevens te verzamelen voor kwantitatieve analyses. Verschillende steekproefstrategieën werden ingezet, zoals gemaks- en geclusterde steekproeven. De totale steekproef bestond uit afgerond 65% mannen en 34% vrouwen, tussen de 17-67 jaar oud.

Psychometrische analyse van al deze gegevens bleek een zeer hoge interne consistentie met de WEQ28 (Cronbach's alpha =  .96) te vertonen en een zeer goede begripsvaliditeit, een bevestiging van de eenduidigheid van de gebruikte schaal.
Structurele analyse van de vergelijkingen suggereerde hoge begripsvaliditeit van het uiteindelijke model, waarbij elke geproduceerde variabele een groot gedeelte van de variantie in betrokkenheid verklaart. De resultaten van de inhoudsanalyse van de twee open vragen cross-valideerde deze resultaten.

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Whitepaper lezen

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Whitepaper lezen