Verbaal redeneren

Rekrutering360 graden feedback

Een test verbaal redeneren kan deel uitmaken van een sollicitatieprocedure. Verbaal redeneren is een onderdeel van het cognitief vermogen of de algemene intelligentie. Het staat voor begrijpen, verwerven, organiseren en toepassen van informatie door middel van taal.

Een verbale redeneertest meet het vermogen om verbale en op taal gebaseerde informatie te beredeneren. Twee van de subtesten van de Thomas Algemene Intelligentie Testen (AIT), Redeneren en Woordbetekenis, meten het leervermogen op dit vlak. Elke AIT-subtest bestaat uit korte, eenvoudige taken, die snel en nauwkeurig uitgevoerd moeten worden.

Een redeneertest kan bestaan uit een tekst, op basis waarvan een kandidaat moet kiezen uit de antwoorden 'waar', 'onwaar' of ‘weet niet/onvoldoende informatie’. Om de stelling te beantwoorden, mag je je enkel baseren op de aangereikte informatie in de tekst. Het antwoord moet gevonden worden door letterlijk begrip en analyse van de tekst. Redeneren is niet hetzelfde als basisbegrippen testen, waar alleen 'goed' of 'fout' antwoorden mogelijk zijn.

Het uitvoeren van een redeneertest in een taal die niet je moedertaal is kan lastig zijn, zelfs als je de taal vloeiend spreekt. Is de test beschikbaar in je moedertaal? Dat verhoogt je kans om goed te presteren en voorkom je dat je taalniveau de scores negatief beïnvloedt.

Request a call back:

We sturen u graag weldoordachte content, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, productupdates en de laatste nieuwtjes.