Numeriek redeneren

LogicaRekrutering

Een test numeriek redeneren meet in hoeverre iemand in staat is getallen en numerieke concepten te gebruiken om tot juiste, logische conclusies te komen. Terwijl testen voor numeriek vermogen antwoorden op algemene rekenkundige vragen nagaan, meten testen gericht op numeriek redeneren net iets anders.

Een numerieke test kijkt naar hoe iemand kwantitatieve en/of wiskundige redeneringen inzet om taken te voltooien. Testen met numerieke componenten bestaan doorgaans uit een rekenoefening met een goed of fout antwoord. Het assessment Algemen Intelligentie Testen (AIT) meet in het onderdeel Cijfrsnelheid en precisie het vermogen om numerieke informatie te verwerken.

Een numeriek leervermogen test presenteert numerieke informatie in de vorm van grafieken, tabellen en diagrammen. De feiten en cijfers in deze tabellen en grafieken vormen de basis van de test en worden bij elke vraag anders weergegeven.

Elke vraag bestaat uit maximaal vier onderdelen en per onderdeel zijn er diverse antwoordopties om uit te kiezen. Je dient de feiten en cijfers in de gepresenteerde informatie te gebruiken om tot een antwoord te komen. Het is multiple choice, maar lees de opties zorgvuldig, want sommige leunen bewust heel dicht aan bij het juiste antwoord.

Voor een test numeriek redeneren hoef je geen lange vergelijkingen te onthouden of meer dan basisrekenvaardigheden te gebruiken. De test meet of je de cijfergegevens logisch beredeneert.

Om de items te beantwoorden dien je dus enkel rekening te houden met de verstrekte informatie zonder een beroep te doen op algemene kennis.

Meestal is er een tijdslimiet. Bedenk daarom hoe de tijd over alle vragen te verdelen. Het kan zijn dat je ​een ​​rekenmachine of stuk papier voor snelle berekeningen mag gebruiken, maar kijk dit even na bij het lezen van de instructies. De score op het assessment numeriek redeneren wordt gevormd door het aantal beantwoorde vragen en hoeveel er goed en fout zijn.  Daarbij geldt een giscorrectie: de score wordt aangepast aan het feit dat antwoorden goed kunnen zijn door toeval of gokken. Deze gecorrigeerde score wordt vervolgens vergeleken met een steekproef of een normgroep, om te zien waar iemand staat. De percentielscore is het percentiel van de bevolking dat hetzelfde of lager heeft gescoord. Bijvoorbeeld als iemand 45%iel scoort, heeft diegene beter dan of gelijk aan 45%iel van de steekproef gescoord.

Het is altijd nuttig om testen numeriek redeneren te oefenen, zodat je kunt zien wat de test inhoudt en je een strategie kan bedenken voor het beantwoorden van de vragen binnen de tijd. Je bent dan goed voorbereid om zo hoog mogelijk te scoren.

Request a call back:

We sturen u graag weldoordachte content, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, productupdates en de laatste nieuwtjes.