Emotionele intelligentie

CognitieLeervermogen

Een emotionele intelligentie test bestaat uit een reeks stellingen. De persoon beoordeelt zichzelf en krijgt een beeld van de eigen emoties en persoonlijkheid.

Emotionele intelligentie is een psychologisch begrip dat bijzonder populair is in zowel wetenschappelijke als op human resources gerichte literatuur. Inzicht in je eigen emoties, in die van anderen en daar goed mee om kunnen gaan, is in de huidige werkomgeving steeds belangrijker geworden. Sinds de jaren ‘90 wordt emotionele intelligentie gemeten met behulp van psychometrische assessments. Eerdere theorieën bekeken emotionele intelligentie als een cognitief vermogen: iets dat je kunt oefenen en aanleren. 

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) van Thomas, gebaseerd op Dr. K.V. Petrides’ theorie over persoonlijkheidskenmerken en is een uniek assessment dat emotionele intelligentie als een verzameling van persoonlijkheidskenmerken beschouwt.

In het verleden waren theorieën gericht op het concept sociale intelligentie (zoals Thorndike in de jaren ‘20). Pas later werd nagedacht over verschillende soorten intelligentie, zoals Gardners theorie over meervoudige intelligentie (1983). Begin jaren ’90 werd emotionele intelligentie voor het eerst erkend als psychologisch begrip. Daarna is het snel populair geworden in het bedrijfsleven.

De theorie over emotionele intelligentie kan ondergebracht worden in twee ruime categorieën: emotionele intelligentie als vermogen versus geheel van kenmerken. Een test die emotionele intelligentie ziet als een cognitieve vaardigheid maakt gebruik van performantietesten en -taken om te meten hoe iemand emotionele informatie verwerkt. Antwoorden zijn goed of fout. Assessments die uitgaan van emotionele intelligentie als een reeks persoonlijkheidskenmerken, zijn gebaseerd op zelfrapportering. De eigen percepties van emotionele ervaringen en capaciteiten worden gemeten. Er zijn geen goede of foute antwoorden; de antwoorden van de kandidaat worden vergeleken met die van anderen.

Een beknopte beschrijving van de emotionele intelligentie theorie als persoonlijkheidskenmerken, waarin de subjectiviteit van een emotionele ervaring succesvol gekaderd wordt, kan je hier downloaden. Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van TEIQue (wetenschappelijk artikelen en literatuurlijst) vind je op http://www.psychometriclab.com.

Request a call back:

We sturen u graag weldoordachte content, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, productupdates en de laatste nieuwtjes.