Leervermogen

Emotionele intelligentieLogica

Wat is een test die leervermogen of bekwaamheid meet? Wat is de rol ervan ten opzichte van andere assessments? 
Welke test je ook invult of afneemt, inzicht in de bedoeling ervan is nuttig in de voorbereiding.

Wat is een bekwaamheidstest? 

Testen voor leervermogen of bekwaamheid beoordelen iemands vermogen om specifieke taken te verrichten. Dergelijke testen beoordelen de fluïde intelligentie van een persoon in het algemeen of het vermogen om snel te leren en abstract te denken, ofwel de mentale verwerkingssnelheid. Ook geeft een test aan hoe snel iemand zich nieuwe taken of vaardigheden eigen kan maken. Bekwaamheidstesten zijn/worden meestal:

 • schriftelijk of online afgenomen
 • multiple choice
 • beperkt in tijdsduur
 • gemaakt in examenomstandigheden
 • ingezet om snelheid en nauwkeurigheid te beoordelen
 • genormeerd om met de scores van anderen te kunnen vergelijken

De test beoordeelt meestal verschillende soorten leervermogen, waaronder:

 • Verbaal redeneren - het vermogen om op basis van gegeven informatie te redeneren en correcte besluiten te trekken.
 • Perceptiesnelheid – het vermogen om relevante van irrelevante informatie te onderscheiden en te controleren op fouten.
 • Woordbetekenis - het vermogen om schriftelijke of mondelinge instructies te begrijpen.
 • Numeriek redeneren - het vermogen om aan de hand van numerieke concepten te redeneren en conclusies te trekken.
 • Ruimtelijk inzicht - het vermogen om te werken met vormen en visuele concepten.

Oefenen van een bekwaamheidstest

Het kan nogal ontmoedigend zijn. om voor de eerste keer een bekwaamheidstest te maken. Je wilt zo goed mogelijk scoren en de potentiële werkgever laten zien hoe geschikt jij bent. Online zijn er vele oefeningen en voorbeelden beschikbaar om vertrouwd te raken met dergelijke testen. Bedenk echter dat de bekwaamheidstesten onderling variëren, waardoor de testen die je geoefend hebt verschillend kunnen zijn van de af te leggen testen.

Een bekwaamheidstest gaat vaak gepaard met voorbeeldvragen. Deze voorbeeldvragen zijn belangrijk om te kijken of  je de instructies begrijpt. Neem de instructies altijd zorgvuldig door vooraleer je begint.

Numerieke bekwaamheidstest

Numeriek leervermogen maakt vaak deel uit van een reeks testen. Een numerieke bekwaamheidstest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om numerieke concepten te beredeneren en hieruit conclusies te trekken, vaak binnen een beperkte tijdspanne. Het wiskundige kennisniveau wordt door een dergelijke test niet gemeten. Numerieke bekwaamheidstesten gaan over elementaire rekenkunde, de interpretatie van statistische tabellen, grafieken en diagrammen, verhoudingen, percentages, schattingen, breuken of het omrekenen van valuta. Het gebruik van een rekenmachine is niet bij alle assessments toegestaan. Zorg er dus voor dat je de instructies begrijpt vooraleer je start.

Beroepskeuzetest

Veel organisaties gebruiken assessments bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor een functie. Een beroepskeuzetest kan naast andere middelen, zoals een gedragsassessment, uitgebreid sollicitatieformulier, CV en het interview worden ingezet om iemands geschiktheid voor een bepaalde taak of functie te beoordelen. Hoe groter de diversiteit van assessments, hoe meer informatie een potentiële werkgever over een kandidaat verzamelt. Dit vergroot de kans om de meest geschikte persoon voor de functie te vinden. Met een beroepskeuzetest kijkt een werkgever verder dan wat een persoon in het verleden heeft bereikt en dus eerder naar wat er in de toekomst mogelijk is. Voor een beroepskeuzetest geldt geen algemeen aanvaarde norm of grenswaarde om te slagen. Dit bepaalt de werkgever zelf in functie van de organisatie en de functievereisten.

Thomas Algemen Intelligentie Testen (AIT)

De Thomas Algemene Intelligentie Testen (AIT) meet het leervermogen op onder andere verbaal, numeriek en ruimtelijk vlak. Voor elk onderdeel van de AIT dien je een aantal korte, eenvoudige vragen zo snel mogelijk correct te beantwoorden.

Request a call back:

We sturen u graag weldoordachte content, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, productupdates en de laatste nieuwtjes.