Team

MenneskerKultur

Våre workshops og utviklingsprogrammer for team inneholder kartlegging og måling av kritiske faktorer for samspillet og effektiviteten i teamet, hvordan dynamikk og følelser påvirker hver enkelt, hvordan teamet kan jobbe smartere og levere bedre resultater.

Utvikle et effektivt team

Våre workshops for utvikling av team griper direkte inn i hverdagen til nye og eksisterende team i din virksomhet. Vi knytter prosesser til eksisterende situasjoner og hvordan øket innsikt bidrar til positiv effekt av bedre samspill og synergier av den samlede kompetansen i teamet. Hva trenger teamet for å takle fremtidige strategiske utfordringer? Vi bruker verktøy og teknikker som knytter sammen dypere forståelse av hvert teammedlem, gruppepsykologi og virksomhetens strategi. Prosessen innebærer forpliktelser overfor hverandre, med respekt og tillit som fundament. 

Håndtering av konflikter

En praktisk workshop med læring av teknikker og deling av erfaringer med konflikter. Konflikter håndteres i prosesser og det er mulig å designe programmer for internt bruk med de verktøy som læres. Workshopen inneholder mye kommunikasjonslære, praktisk psykologi og er basert på dialog i grupper med konkrete case. 

Kommunikasjonstrening

Workshopen går over 2 eller 3 samlinger og knyttes til aktuelle situasjoner deltagerne (12) står overfor. Hvert enkelts personlighet, personlig stil og preferanser legges til grunn i praktiske øvelser. Deltagere lærer teknikker og verktøy for effektiv kommunikasjon og trener med hverandre. Feedback brukes aktivt som virkemiddel, også for å forstå hvordan man virker på andre. Forhandlinger og praktisk psykologi inngår som en del av workshopen.

Andre workshops vi tilbyr:

Vi utvikler og tilpasser stadig workshops for våre kunder, da gjerne knyttet til en situasjon eller et tema:

  • Strategisk implementering - personlig ansvar
  • Teamroller - tillit og ansvarliggjøring
  • Oppfriskning i egen bruk av våre verktøy
  • Fasilitering av ledergrupper - egen agenda


Register your interest