Mennesker

KulturTeam

Våre kurs og programmer er bygget på anerkjente pedagogiske prinsipper og spesielt tilpasset hvert menneskes personlig forutsetninger for egen læring og utvikling.

Lederskap

Våre programmer for utvikling av nye, kommende og erfarne ledere bygger på deres personlige utgangspunkt. Dette kartlegges ved oppstart og personlige preferanser, leder- og kommunikasjonsstil og evne til å tilpasse seg omgivelser, situasjoner og andre personer trenes både individuelt, i par og grupper og knyttes til deres egen hverdagssituasjon mellom samlinger. Vi bruker den innsikten verktøy gir (emosjonell forståelse, atferdskartlegging og feedback) under trening og måler utvikling over lengre perioder. Programmet leveres også som enkeltstående workshops.

Personlig utvikling og produktivitet

Vårt program for Personlig utvikling fokuserer på hvordan du kan øke din egen produktivitet og levere bedre resultater i din jobb. Vi arbeider både individuelt, i workshops og nettverk og i grupper på inntil 12 personer. Vi tilfører gjennom mentoring og coaching innsikt i personlige atferdstrekk og kommunikasjonsferdigheter, og tar i bruk en lang rekke teknikker som deltagere lærer å bruke i egen hverdag.

Intelligent Salg

Våre programmer for utvikling av selgere tar utgangspunkt i at salg og kjøp skjer mellom mennesker. Vi lærer det siste om salgsteknikker av alle slag, og allikevel tilpasser vi bruken av disse den enkelte deltager og ineraksjonen med hans kunde. Dyp innsikt i egen salgsstil, styrker og utfordringer hos den eneklte, samt feedback og individuell coaching gir effektive læringssituasjoner. Vi måler utvikling og effekt av programmene. Programmet leveres også som enkeltstående workshop.

Håndtering av følelser og Emosjonell forståelse

Vår workshop Emosjonell forståelse gir innsikt i alle 15 fasetter knyttet til kartlegging av følelser (TEIQue). Hvilken innflytelse har følelser på din egen situasjon og i relasjoner med kollegaer og kunder? Hvordan håndterer du følelser i pressede situasjoner og konflikter? Hvordan påvirker følelser min effektivitet og min atferd? Interessen for dette temaet er stigende og i et land hvor vi er kjent for å holde litt avstand til mennesker rundt oss, vil workshopen gi stor nytteverdi for deltagerne og konkrete verktøy for håndtering av situasjoner i egen hverdag.

Mindfulness - Slow down to speed up

Vi samarbeider med dyktige coacher og veileder på dette området. Som en del av din personlige utvikling kan trening og øvelser i Mindfulness være god hjelp. Vi formidler gjerne kontakt med dyktige instruktører som kjenner oss og våre verktøy.

Andre workshops vi tilbyr:

Vi utvikler og tilpasser stadig workshops for våre kunder, da gjerne knyttet til en situasjon eller et tema: 

  • Kommunikasjon - konflikt - feedback
  • Fordypning og avansert tolkning av våre verkøy
  • Oppfriskning og re-sertifisering for selvstendig bruk av våre verktøy


Register your interest