Thomas Academy

Vi er lidenskapelig opptatt av å endre menneskers liv gjennom utvikling av enkeltmennesker, team og mestringskultur. Alle programmer i Thomas Academy bygger på anerkjent pedagogikk og enkle læringsprinsipper - med målbar effekt.

Våre konsulenter leverer både bedriftsinterne programmer og spesifikke sertifiseringskurs på våre verktøy. Vi har lang og bred erfaring fra nærings- og organisasjonsliv, og er spesielt utdannet for å kombinere utvikling med testverktøy.

Alle sertifiseringskurs for selvstendig bruk av våre verktøy er tilgjengelige både som åpne og bedriftsinterne programmer. De kan også tilpasses spesielle fagretninger, som salg, ledelse og HR. De kan også gjennomføres som del av andre interne prosesser, for eksempel teamutvikling, lederutvikling, workshops eller kommunikasjonstreninger.

Tester (inkludert kartlegginger og analyser) er vår kjernevirksomhet og vi tilpasser bruken av verktøyene på mange forskjellige vis for å optimalisere effekten du ønsker i din virksomhet. Thomas Global Academy har en rekke temaer og moduler for enkeltpersoner, team og hele organisasjoner.

Vi utvikler mennesker, team og kulturer
 

Vi ser alltid etter muligheter for større bredde i vårt tilbud til markedet. Et aktuelt eksempel er eLearning programmer. Vi har også utviklet en rekke instruksjonsvideoer for å gi deg mest mulig nytte av din Thomas web-konto. Ta kontakt om du har spørsmål om nyheter - det skjer noe hver dag!

En organisasjons evne til å lære og raskt transformere læringen til handling, gir det ultimate konkurransefortrinn.

(Jack Welch, Former CEO General Electric)

Kulturer

Våre konsulenter og faglige spesialister har utviklet en stort utvalg av programmer og kurs, med den samme høye pedagogiske standard - og muligheter for tilpasning til behovene i din virksomhet. Vi har resultatforbedring som fokus!