Støtteapparatets utvikling

Utvikling av prestasjonsevnerPsykologi i idrett

En dyktig og engasjert støtteapparat er en kritisk komponent i ethvert miljø enten det er en stor virksomhet eller et idrettslag. Alle har en jobb å gjøre for å nå virksomhetens målsetninger, enten du er en del av støtteapparatet eller ansvarlig for å analysere prestasjonene. Å utvikle et støtteapparat som streber etter suksess er viktig for å forbedre den samlede prestasjonsevnen til utøvere.

Dine utøvere og team kan få mye av æren på banen, selv om deres suksess er basert på mye mer enn dere prestasjoner den dagen. Et helt lag med støttespillere, slik som trenere, fysioterapeuter og administrasjonsansatte er ofte ryggraden i idrettsprestasjoner. Uten en dedikert og dyktig arbeidsstyrke, risikerer du å ikke nå dine mål.

Her hos Thomas mener vi at å investere og fokusere tiden din på noen få nøkkelområder vil sette seg på rett sport for suksess. Så, hvilke steg kan du ta for å forbedre din virksomhets utviklingsstrategi?

Rekrutter de riktige talentene

Den beste tiden å sette arbeidsstyrken din på rett spor er i begynnelsen. Start fra rekrutteringsstadiet gjennom on-boarding og utvikling for å forsikre deg om at du har de riktige personene i de riktige stillengene. Dette vil føre til at du utvikler et sterkere grunnlag for fremtidig suksess.

Vurder målene til din virksomhet. Ser du etter trenere med et fokus på deltakelse over prestasjonsevne? Eller ser du etter en som kan få laget ditt over på et elitenivå? Med en gang du har laget en handlingsplan, kan du begynne å se på hvilke personer som vil være best egnet til å nå disse målene, i tillegg til å se på hvilke ferdigheter og atferdsmønstre som kreves. Jobbprofilering kan hjelpe deg å avgjøre ideelle karakteristikker for en stilling, og kombinert med atferdsprofilering vil dette gjøre deg i stand til å analyse om du har de rette personene i de riktige stillingene.

Skap et sterkere lederteam

Folk forlater ledere, ikke virksomheter. Sterke lederteam hjelper organisasjonen i nå sine mål. Men hvordan forsikrer du deg om at du har de rette lederne til å motivere din arbeidsstyrke, enten det er støtteapparatet eller utøvere, for å levere resultater?

Forskjellen på en akseptabel leder og en eksepsjonell leder bunner ofte ut i emosjonell intelligens. Emosjonelt intelligente ledere pleier å være mer selvbevisste, bedre til å kommunisere og mer tilpasningsdyktige enn deres mindre emosjonelt intelligente motpart.

Dersom man utforsker nivåer av emosjonell intelligens skaper man et forståelsesfullt miljø som styrker selvinnsikt hos ledere, som vil motivere arbeidsstyrken til å strebe etter suksess. Lagarbeidsferdigheter er en annen essensiell lederferdighet som ofte ses hos vellykede ledere.

Dersom du gir dine ledere innsikt i hvordan de og deres ansatte oppfører seg og kommuniserer, i tillegg til hva deres styrker, begrensninger og motivasjonsfaktorer er, vil de bli i stand til å samarbeide bedre for å øke alles prestasjonsevne.

Invester i utviklingen av ditt støtteapparat

Etterhvert som din virksomhet vokser, vil også kravene til ditt støtteapparat øke. Å investere i opplæring og coaching for dine ansatte vil sørge for at de er godt utstyrt til å takle oppgaver og prosjekter.

Mange organisasjoner investerer mye på trening av “hard skills”, men ofte glemmer de den andre enden av spekteret. Å utvikle “soft skills” kan være forskjellen på din virksomhets totale evne. Mennesker er din mest verdifulle ressurs. En selvbevvist, kommunikasjonsdyktig og emosjonelt intelligent arbeidsstyrke vil være mye mer effektiv når det kommer til å fremme virksomheten både internt og eksternt. Det kan være den avgjørende faktoren som bestemmer om en virksomhet vinner en pris eller om de taper.

Treningsprogrammer, slik som Thomas sitt utvalg av workshops, dekker de viktigste “soft skills” som kan være relevante for suksess of prestasjonsevne. Kurs på kommunikasjon, konflikthåndtering og lederskapsferdigheter gir en klar og tydelig pekepinn for å hjelpe din arbeidsstyrke prestasjonsevner. 

Engasjer ditt støtteapparat

Hvis din arbeidsstyrke er uengasjert, vil du automatisk være i faresonen for en demotivert arbeidsstyrke som ikke klarer å nå sine mål.

En enkel kartlegging av ansattes engasjement kan hjelpe deg å identifisere områder hvor din arbeidsstyrke kan møte utfordringer, i tillegg til å målrette din arbeidsstyrkes utviklingsarbeid, ved å fremme engasjement på områder som vil gjøre størst inntrykk på den helhetlige prestasjonsevnen i virksomheten.

“Engage for Success”* fant at virksomheter med høye nivåer av engasjement hadde 18% bedre produktivitet enn sine mindre engasjerte medarbeidere. Folk som liker arbeidet de gjør, relasjonene de har, og føler at deres bidrag blir annerkjent, har mye større sannsynlighet for å prestere maksimalt og derfor drive virksomheten fremover.

Ved å utvikle dine ansatte gir deg muligheten til å forme virksomhetens fremtid. Dersom du forbedrer ferdighetene til de ansatte som jobber på viktige områder kan det hjelpe vikrsomheten å nå sine mål, å lage ferdighetsplaner for hver avdeling, og til slutt forbedre utfallet og resultatene til dine ansatte. Viktigheten av en dyktig og engasjert arbeidsstyrke kan ikke overses. Det er et viktig steg for å nå de store høyder.

*http://engageforsuccess.org/wp-content/uploads/2015/09/The-Evidence.pdf