Psykologi i idrett

Støtteapparatets utviklingRelasjoner innad i team

Å trene sinnet i tillegg til hjerne blir stadig mer anerkjent som et ledd i å oppnå suksess i idrett. Å forstå hvordan man anvender psykologi i sport kan hjelpe med å forbedre en utøvers motavasjon og prestasjonsevne.

Både idrettspsykologi (fokus på dynamisk samspill mellom psykologiske faktorer og atletisk prestasjon) og treningspsykologi (fokus på å bruke psykologisk innsikt for å forbedre trenings- og aktivitetsnivåer) er essensielle komponenter i å øke prestasjonsevnen.Å forstå hvordan hjernen fungerer kan ha stor innvirkning, enten det er for profesjonelle utøvere eller den generelle befolkningen.

Psykologi for idrettsprestasjoner

Forståelsen og anvendelsen av prinsipper innenfor psykologien er annerkjent som et fundamentalt element i prestasjonsøkning i toppsjiktet i idrett. Å annerkjenne påvirkningen som atferd, motivasjon, personalitet, og stress kan ha på prestasjonsevnen kan være veivisende når vi skal forbedre måten vi coacher, lærer opp, eller konkurrerer.

Alle utøvere reagerer forskjellig i forskjellige situasjoner basert på personlige, naturlige tendenser og trekk. Dette bør tas med i beregningen når det kommer til teamdynamikk og relasjoner, både mellom lagkamerater og mellom utøverne og trenere.

For å bygge vellykede forhold, bør kommunikasjons-  og motivasjonsstiler modifiseres til å passe individuelle preferanser. Dette vil gjøre at treningen og prestasjonsstrategiene blir tilpasset både for individer og for hele laget.

Prestasjonsprofilering i idrett

Prestasjonsprofilering kan gi en grundig evaluering av psyokologiske karakteristikker og kan brukes sammen med eksisterende metoder for fysisk evne til å gi større innsikt for spillere, utøvere, og trenere. Psykometriske analyser kan hjelpe utøvere å utforske sin egen unike karakteristikk, slik som selvtillit, motivasjon, motstandsdyktighet og mental styrke. Denne større selvinnsikten kan hjelpe utøvere i å forme dere utvikling og kan oppmuntre dem til å ta kontroll over deres prestasjonsevne med en betydelig innvirkning på fokus, innsats, og oppnåelse. 

Slik som arbeidspsykologiske verktøy fremhever sterke sider, kan det også hjelpe med å identifisere områder som bør utvikles og forbedres. En slik helhetlig forståelse av deres atferd og emosjonelle trekk kan komplementere en utøvers fysiske trening, øke prestasjonsevnen i konkurranse, og hjelpe med den psykologiske påvirkningen av å få idrettsskader.

Thomas arbeider sammen med psykologer slik at vi er opplært i å administrere våre analyser og er i stand til å levere verdifulle tilbakemeldinger til resten av virksomheten. Denne fremgangsmåten gjør at dere vil få detaljert kunnskap om utøverne, trenerne, idretten og virksomheten som er unik og tilpasset hver enkelt med et høyt nivå av relevant innhold.

Tips for idrettspsykologi

1. Vær bevisst!

Prøv å øk din selvinnsikt. Tenk på dine personlige preferanser og hvordan du reagerer i forskjellige situasjoner.

2. Lev i øyeblikket!

Sørg for å rette fokuset på det som skjer akkurat i nuet når du trener og konkurrerer. Teknikker fra mindfulness kan hjelpe deg i tenke positivt, og redusere distraksjoner og angstnivåer.

3. Vær optimistisk!

Optimisme er ofte relatert til helhetlig prestasjonsevne. Prøv å ha tillit til deg selv, og ha en positiv holdning til resultatene. Sett spesifikke mål som er realistiske og ha en tenkemåte som vil gjøre at du kan oppnå dem. 

Idrettspsykologi kan virke veldig komplekst, men det trenger ikke være så skummelt som det kan se ut som. Ved å integrere prestasjonsprofilering med dine idrettspsykologikprogrammer vil det gi deg en felles plattform og vokabulær med dine utøvere, som vil lette på frykten og hjelpe å motivere dine utøvere.