Coaching & mentoring

Motivasjon i idrettUtvikling av prestasjonsevner

Det er en overflod av lidenskapelige trenere med overlegne tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter som samtidig ikke ser på det store bildet som vil kunne gi dem en fordel over andre i sportsverdenen. Siden hver trener oppnår resultater på sin måte, hva er det som gjør noen til en virkelig god trenger?

Som baskettreneren Mike Krzyzewski sa: “a common mistake among those who work in sport is spending a disproportional amount of time on 'x's and 'o's compared to time spent learning about people.” Hvordan kan sørge for god kvalitet på dine treningsprogrammer og fokusere på ‘hvem’ istedenfor ‘hva’?

Våres arbeid med nasjonale og internasjonale trenere har blitt fremhevet som nøkkeltemaer som skiller de beste fra resten.

Hvem arbeider du med?

Hva vet du om personen bak det atletiske ytre? Hva er deres motivatører og kommunikasjonspreferanser? Er de klar over inntrykket de gjør på andre?

Thomas er opptatt av å styrke både selvinnsikt og bevissthet, og en kombinasjon av de to er kraftig. For å kunne forstå dine utøvere, må du først forstå deg selv. Hvorfor oppfører du og kommuniserer du på måten du gjør?

En atferdsanalyse avdekker egenskaper ved deg selv og din utøver, og gir deg muligheten til å få en dypere forståelse av din og dine utøveres påvirkningsevne. Emosjonell intelligens analyser kan hjelpe deg å grave enda dypere for å avdekke hvor din atferd og motivasjon stammer fra.

Istedenfor å anta at dine utøvere vil akseptere din treningsfilosofi, eller at din treningsstil vil fungere for alle, vil økt selvinnsikt og forståelse for andre gi deg muligheten til å ta den foretrukne metoden for kommunikasjon mellom deg og din utøver i betraktning. Dette vil være med på å skape et åpent og tillitsfullt miljø som fungerer for alle.

Er du kompatibel?

Hvorfor ikke ta dette et skritt videre og finne ut hvor kompatibel du er med dine utøvere, mentorer og andre trenere? Har dere noe til felles? Er det mulige problemstillinger som vil dukke opp?

Gjennom en sammenligningsanalyse rundt atferden du viser innen et lag eller trener/utøver forhold, kan du avdekke et behov for å endre din atferd for å kunne maksimere både dine egne og dine utøveres prestasjon. Denne reflekteringen kan påvirke resultatene på din egen og din utøvers prestasjon.

Ikke glem tilbakemelding!

Evaluering av både utøver og trener er et viktig element for videre utvikling og suksess. Hver enkelt må dele ansvaret for selvutvikling i tillegg til å anerkjenne rollene de har. En god trener må være åpen for kritikk og være villig til å utfordre seg selv i deres tilnærming og håndtering av sine utøvere.

Inspirer dine utøvere til å dele deres idéer og finne deres egne løsninger. Lytt til det ekte (emosjonelle) budskapet i deres svar og oppmuntre til å gi tilbakemelding til deg som trener. De beste idéene (for utøverne) er gjerne gjemt i deres hoder, ikke ditt!

Tilbakemelding trenger ikke å være skremmende! Med de riktige verktøyene kan denne analysen være objektiv og ikkekonfronterende. Det bør alltid være gjensidige tilbakemeldinger. 360 feedback gir et insiktsfullt overblikk på prestasjonsevner som kan brukes i både trener- og utøvereutkviklingsdiskusjoner for å avdekke områder som kan forbedres.

Det felles tema her er tilpasningsevne, forståelse, og evnen til å ha en helhetlig tilnærming. Denne kompetansen kombinert med tradisjonelle coachingteknikkere kan være forskjellen på en god og en eksepsjonell trener.