Utvikling av prestasjonsevner

Coaching & mentoringStøtteapparatets utvikling

Enten du er en nybegynner som planlegger karrieren din, en amatør som strever med å realisere ditt potensiale, eller en toppidrettsutøver, er det nødvendig med en god forståelse av både dine mentale og fysiske styrke for å kunne forbedre og opprettholde gode prestasjonsevner.

Hva er den viktigste tingen for å oppnå idrettssuksess? Treneren? Tiden du bruker på treningssenteret? Fysioterapeuten? Du kan argumentere for at alle disse er viktigst, og de er selvfølgelig alle viktige. Uten støtte og dedikasjon til ens fysiske evne, ville ikke mange utøvere fått oppleve den suksessen de har oppnådd. Men hvor ofte tenker du på hvilken rolle hjernen har? Hvor viktig er måten du oppfører deg på? Den manglende delen til suksess i idrett er ofte mental styrke.

Så, hva er mental styrke og hvordan kan du bruke det til din fordel? Det hele begynner med selvinnsikt. 

Selvinnsikt

Utøvere kommer i alle former og størrelser, men hver enkelt fungerer forskjellig. Å være motivert og dreven er en essensiell del av idrett, til tross for kropssformen. Noen har et naturlig instinkt og en forståelse av seg selv, men for noen er det vanskelligere å forstå hvorfor de forbereder og presterer seg på måten de gjør.

Å utvikle en forståelse for sine følelser og atferdsmønstre er et viktig steg for å forbedre selvmotivasjon. Jo mer du vet om deg selv, jo større sjanse har du for å gjøre forbedringer til din idrettsgren, dine relasjoner, og din motivasjon.

Hvis du er i stand til å nøyaktig identifisere dine egne motivasjonsfaktorer og dine styrker og begrensninger, er du mye bedre egnet til å forstå de rundt deg. Dette vil gjøre deg i stand til å tilpasse din atferd og kommunikasjonsmetoder til hver og enkelt, som kan gi deg en fordel under konkurranser.

Målsetting

Hvor mange ganger har du satt deg et urealistisk mål? Hvilken påvirkning har det å ikke nå sine mål på prestasjonsevnen? Dr Edwin Locke forsket på målsetting, og fant ut at det å sette tydelige mål man kunne jobbe mot var en stor motivasjonskilde for utøvere, og dersom man satte feil type eller for vanskellige mål, risikerte man å gå inn i en demotiveringsfase.

Selv om en viktig del av målsettingen avhenger av å sette SMARTe mål, er den mentale siden av målsetting mer og mer viktig. Hvis du har god selvinnsikt er du allerede på rett spor. Ved å forstå deg selv er det mindre sannsynlig at du setter urealistiske eller uoppnåelige mål.

Ved å ta et steg tilbake og ikke bare tenke på hva du vil oppnå, men hvordan du vil oppnå det, har du satt sjansen for suksess mye høyere enn om hadde ignorert selvinnsikt.

Motstandsdyktighet

Idrett handler om mye mer enn bare å vinne. Tidligere profesjonell basketspiller Michael Jordan sa; “I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed”. Snakk til toppidrettsutøvere på ethvert nivå og du vil høre noe lignende. Å ha evnen til ta deg sammen og fortsette etter et nederlag er en evne som kan skille deg fra dine konkurrenter.

Å grave dypere inn i din emosjonelle intelligens kan avdekke potensielle utfordringer når det kommer til å håndtere avgjørende øyeblikk eller negative resultater. Atferdsanalyser og verktøy for emosjonell intelligens vil kunne gi et bilde av utøverens prestasjonsevner, i tillegg til å identifisere måter spillere og utøvere kan tilpasse sin treningsstil. De vil også kunne brukes til å utvikle mestringsstrategier for å kunne forbedre effektiviteten.

Evaluering av prestasjoner

Kontinuerlig evaluering er en kritisk komponent i ethvert miljø for å forbedre prestasjonsevner i tillegg til å bistå selvutvikling. Å kun avhenge av dine egne tanker, eller din treners tanker, kan kun få deg så langt. Det samme gjelder prestasjonsevaluering som kun baserer seg på et isolert resultat i en konkurranse. Dersom du tar andres tilbakemelding på dine egne prestasjonsevner med i betrakningen, vil du kunne utvide dine utviklingsmuligheter.

Å være åpen for tilbakemelding vil kunne gi deg innsikt i nødvendige forbedringer du kanskje ikke visste om. Med de riktige verktøyene, kan denne analysen være objektiv og ikkekonfronterende. Dette vil føre til at du får et solid grunnlag du kan jobbe videre fra, i tillegg til å forbedre dine begrensninger og styrker.

Ved å komplementere din fysiske trening med en helhetlig forståelse av atferd og følelser får du tilgang til alle verktøyene du trenger for å ta eierskap av din egen prestasjonsevne og for å få en reell innvirkning på ditt fokus, din oppnåelse, og suksess. Med hardt arbeid, dedikasjon og de riktige verktøyene, tar du et steg i riktig retning for å utvikle ditt potensiale.