Dr. Peter Dann

Peter CowanDr. Sylvain Laborde

Dr. Peter Dann’s forskningsinteresse inkluderer interaksjon mellom menneske og datamaskiner, IT-baserte tester, test-konstruksjon og nevropsykologiske aspekter i lesing og cerbrak assymetri. Dr Dann har vært 'Consultant Chartered Psychologist' i 22 år og er assosiert medlem i the British Psychological Society. Han arbeidet i over 20 år ved University of Plymouth som lærer og seniorforsker i Department of Psychology der han var med å grunnlegge the Human Assessment Laboratory (HAL) og Head of Systems Development.

Dr. Dann har utviklet en rekke tester og psykometriske diagnostiseringsverktøy for Thomas gjennom 25 år. Siden 1984 har Dr. Dann vært sentralt involvert i i utviklingen av BARB, et IT-basert batteri av tester for seleksjon av rekrutter og offiserer i the British Armed forces. Han har også arbeidet med the National Health Service for å bedre kommunikasjon mellom den medisinske staben og pasienter med læringsvansker, og forsket sammen med  farmasøytiske virksomheter hvordan medisiner kan øke livskvalitet.