Peter Cowan

Naomi RichesDr. Peter Dann

Peter har i mange år ledet virksomheter innen IKT verden rundt. Hans erfaring med å se hva engasjerte medarbeidere i en organisasjon kan utrette og hvilken skade det gjør når dette ignoreres, gjør han nå til en lidenskapelig talsmann for Engasjement i organisasjoner.

Peter tror at teammedlemmer som investerer i 'emosjonell kapital' er nøkkelen til å skape mestring.

Peter er en tydelig leder med spesielt gode evner innen prosjektledelse og kommunikasjon. Hans tekniske innsikt er uvurderlig i implementering av kartlegginger av høyeste kvalitet. Hans lange erfaring bidrar med kritisk innsikt og åpner nye muligheter for våre kunder.