Mark Slaski

Dr. Lara ZibarrasNaomi Riches

Mark er psykolog og har gjennom to tiår arbeidet med lederutviklingsprogrammer, en-til-en coaching og teamutvikling i organisasjoner globalt.

Hans styrke ligger i dybdekunnskap om den menneskelige psyke og evne til mestring. Han har evne til å kommunisere kunnskap til mennesker og organisasjoner for å fungere bedre. Mark tror at ledere må skape engasjement i organisasjonen for at dens ansatte skal yte sitt beste.

Mark underviser også som senior lærer ved University of Hertfordshire på Masterprogrammer og deltar i forskning innen organisasjonspsykologi. Han har deltatt på mange internasjonale konferanser og publisert en rekke artikler om 'Emotional Intelligence and Workplace Engagement'. Han er forfatter av Thomas Engage, et onlie verktøy for kartlegging og utvikling av engasjement.