Dr. Lara Zibarras

Dr. K.V. PetridesMark Slaski

Lara samarbeider for tiden med Thomas International for å fremskaffe statistisk materiale og kunnskap, testverktøy-kompetanse, og pågående valideringsstudier.

Dr. Lara Zibarras er senior underviser ved City University og leder av kursene for MSc i Organisational Psychology. Hun er klinisk psykolog og har ved siden av sin akademiske rolle arbeidet som konsulent i private og offentlige organisasjoner. Hennes arbeid spenner fra design og validering av seleksjonsmetoder, teamutvikling og -trening, samt design av web-steder for brukerteknologi.

Lara’s forskningsinteresse ligger både i testing for seleksjon og innovasjon, og hennes arbeid er publisert i høyt anerkjent publikasjoner. Arbeidet hennes kjennetegnes ved utvikling av psykometriske tester og validering (både gjennom forskning og consulting).