Professor Adrian Furnham

Dr. Sylvain LabordeAndrew Bond

“I have worked with Thomas International over a number of years and found them open, honest and approachable. I have been impressed by their desire to keep up to date with psychological theory and practice as well as test development. They have a number of highly competent professionals to deliver their products which they do across the globe.” (Adrian Furnham)

Adrian Furnham ble utdannet ved London School of Economics hvor han fullførte en  MSc Econ. grad og ved Oxford University fullførte han sin doktorgrad (D.Phil) i 1981. Senere har han oppnådd grader som D.Sc (1991) og D.Litt (1995).

I tillegg til tidligere rolle som lærer i psykologi ved Pembroke College, Oxford, har han også arbeidet som  Professor i Psychology ved University College London siden 1992.  Han har undervist internasjonalt og innehatt vikarierende profesorater på blant annet University of New South Wales, University of the West Indies,  University of Hong Kong og University of KwaZulu-Natal. Han har også besittet posisjonen som Visiting Professor of Management ved Henley Management College.  Nylig ble han utnevnt til Adjunct Professor of Management ved the Norwegian School of Management (BI/2009). Han har skrevet over 1.000 artikler og 70 bøker.

Furnham er i radaksjonen i et antall internasjonale tidsskrifter, og ble ved en anledning valgt som til President of the International Society for the Study of Individual Differences. Han har grunnlagt og ledet Applied Behavioural Research Associates (ABRA) - et konsulentselskap med basis i psykologifaget - og High Potential Psychology Ltd.

For mer informasjon om Adrian og hans arbeid, se https://highpotentialpsych.co.uk/ .