Studie- og karriereveiledning

Å holde utRekruttering og utvikling

Effektiv veiledning for studier og karriere involverer mye mer enn å se på 'hard skills' og kunnskaper. Studenter som kjenner seg selv og egen atferd, har store fordeler av dette når de skal ta valg om egen fremtid. Hvordan kan du være en god støtte, så de tar kvalitative og opplyste beslutninger om egen fremtid?

Valg av studie

Hver enkelt student må gjøre riktige valg for egen del. Hvordan kan de vite hva som passer dem best? Fra å se på interesser til hva de ønsker å arbeide med i fremtiden, skal de så gjøre valg om studier, læringssted og arbeidssted. Ikke rart dette kan virke overveldende. Hva kan du bidra med så disse beslutningene blir gode og til beste for dem selv?

Vi kan hjelpe studenter å finne og forstå sine sterke sider. Dette vil være å se, støtte og styrke dem i deres beslutning mot fremtidige oppgaver eller å velge ut sin kurs.
 

Hva er de gode til? Hvilke oppgaver passer best for mine sterke sider? Slik innsikt kan være nyttig for å finne svar på spørsmål de har og valg de må gjøre.

Av all læring er læring om seg selv aldri bortkastet. Dette kan også være avgjørende for å velge læringsmiljø. Hvordan og hvor liker jeg å lære? Passer jeg best til en selvstendig studieform eller er det beste for meg en klasseromsundervisning med gruppeoppgaver og samarbeid. Å lære studenter å ta selvstendige valg og ansvar for egen læring, baser på dypere forståelse av hvordan de får det beste ut av egne ressurser og vil trives best med over tid, er å utvikle mennesker til å takle og forme egne liv.

Karriereveiledning

Tradisjonell karriereveiledning tilbyr hjelp til å skrive CV og sønader og takle intervjuer basert på interesser og ambisjoner. Mange opplever at de ikke får svar som er tilpasset deres personlighet, mentale evner eller atferdsmessige preferanser. Hvordan skal vi ellers trives i arbeide vårt, oppleve autonomi eller føle vi bidrar til heltheten i en virksomhet? Disse forholdene har stor innvirkning på din egen trivsel og om du skal lykkes med din karriere.

Som ved valg av studier, kan karrierevalg gjøres enklere med innsikt i egen personlighet, mental kapasitet og atferdsmessige preferanser. 
 

Studenter som forstår hvor deres sterke side ligger vil være bedre utrustet for å finne riktig karriere for seg selv og ta konkrete skritt i denne retningen. Kunnskap om hva man er god til og dybdeforståelse om seg selv gir trygghet og motivasjon for å styre mot egne mål.

Å velge karrierevei er bare starten - så hvilke verktøy vil du gi din student som gir trygghet og selvstendig modenhet som ansvarlig voksen på vei ut i yrkeslivet? Å gi studenter forståelse for egen atferd og hvorfor de oppfører seg slik, lærer dem hvordan de kan tilpasse sin atferd hensiktsmessig i enhver situasjon.