Skolens ledelse

Rekruttering og utviklingMåloppnåelse

Det er kritisk viktig for å skape en fremragende skole med gode resultater at skolens ledelse består av kompetente medlemmer som arbeider dynamisk og effektivt sammen. Hvordan får ditt team det beste ut av hverandre?

Din ledergruppe er ansvarlig for å lede organisasjonen i riktig retning, og samtidig utvikle verdier i staben og hos elevene. Bruk av kartleggingsverktøy gir selvinnsikt og blir spydspissen på veien til å lykkes. 

Kartlegging av din ledergruppe vil gi selvinnsikt til hver av medlemmene og nyttig kjennskap om sine kollegaer, samt hva som skal til for å utvikle et dynamisk og effektivt samspill i teamet når nye medlemmer rekrutteres eller noen slutter.

 

Teamdynamikk

Første skritt mot effektivt teamarbeid i din ledergruppe kan være selvinnsikt og gjensidig forståelse av kollegaer. Forståelse for atferd og kommunikasjon, sterke sider og utviklingsbehov er nyttige verktøy for å lykkes med et team.

Kartlegging av teamets sterke sider individuelt og som team gir svar på eventuelle mangler eller svake områder for teamet.
 

For å ha et klart bilde av teamets atferdsmessige og kulturelle særtrekk, inkludert emosjonelle intelligens, må dette kartlegges. Ethvert godt team trenger komplementære styrker. Et ensidig sammensatt team av prosessorienterte personer vil fremstå ineffektivt, på samme måte som et team med kun innovatører vil ende opp med mange gode ideer som ikke blir fulgt opp.

Emosjonell intelligens

Forskjellen på en god og en fremragende leder ligger ofte i den emosjonelle intelligensen. Lederen med høy emosjonell intelligens har selvinnsikt, er ofte gode til å kommunisere og tilpasse sin atferd i forskjellige situasjoner. Videre vil de kunne bruke denne innsikten til å håndtere stress, lav arbeidsmoral, konflikter og endringer. 

Kartlegging av emosjonell intelligens skaper en forståelse som øker selvinnsikten blant ledere og kan være nyttig både i rekruttering og utvikling av ledere 

Kommunikasjon

Kommunikasjonsevne innad i teamet og fra teamet samlet til omverdenen er avgjørende for et teams effektivitet. Hvordan kan vi få det beste ut av hverandre i sampillet og gjøre teamet enda bedre? Når kommunikasjonen bryter sammen gjør evnen til å prestere det også, og vår mulighet til å levere gode resultater reduseres.

En skole med gode resultater

Når ledergruppen din arbeider effektivt sammen, er sannsynligheten for positiv innvirkning på skolen forøvrig langt større. Noen vil påstå at dårlige resultater blant elevene gjenspeiles blant skolens ledere. Skolens ledere skal utruste lærere til å levere resultater i form av elever som lykkes. Dette kjennetegner en god skole.