Våre konsepter

Elever og studenter som har selvtillit og er motiverte, gjør det bra på skolen og etter utdanning. Våre konsepter er laget for å hjelpe unger mennesker å utvikle sitt potensiale. (Konseptene er under tilpasning til norske forhold)

Måloppnåelse

Hver klasse er sammensatt av elever med forskjellig læringsform. Hvordan lage et læringsmiljø der alle elever blir stimulert til selv å ta ansvar for å nå sine mål, og at dette kjennes realistisk? Å lære å kjenne sine elever vil gi bedre forutsetning for å tilrettelegge undervisningen på alle nivåer i klassen.

Atferd

Har du utfordringer med elever som kaster bort sitt talent og potensiale? Evnen til å lykkes med å få studenter til å utvise postiv atferd i klasserommet er blant de viktigste hos en lærer.

Å holde ut

Å ta vare på og beholde er i økende grad en bekymring for undervisningsinstitusjoner, spesielt i videregående og høyere utdannelser. hvordan kan vi forsikre oss om at studenter velger "riktig kurs"? Atferdsprofiler kan gi veiledning i valg av studier, læringsmiljøer og yrke - kanskje også tips om hva som vil avgjøre uttaket i slike situasjoner.

Studie- og karriereveiledning

Effektiv veiledning for studier og karriere involverer mye mer enn å se på 'hard skills' og kunnskaper. Studenter som kjenner seg selv og egen atferd, har store fordeler av dette når de skal ta valg om egen fremtid. Hvordan kan du være en god støtte, så de tar kvalitative og opplyste beslutninger om egen fremtid?

Rekruttering og utvikling

En skole er bare så god sine lærere er, så det å rekruttere de riktige menneskene til å undervise og utvikle en stab som holder en høy standard er kritisk viktig. Dette er avgjørende for å få det beste ut av elevene.

Skolens ledelse

Det er kritisk viktig for å skape en fremragende skole med gode resultater at toppledergruppen består av kompetente medlemmer som arbeider dynamisk og effektivt sammen. Hvordan får ditt team det beste ut av hverandre?