Hvordan velge en karriere

KarrieretesterKarrieretester

Når du prøver å finne ut av hvordan du skal velge en karriere, kan det være strevsomt å utforske alle mulighetene. Å fokusere på tingene du er flink til og oppgaver som gir deg en følelse av oppnåelse er en nyttig måte å avgjøre om du er på rett spor.

Etter mange år i utdanning, kan det være utfordrende å vite hva man er flink til i en arbeidslivet og hvordan man skal takle overgangen fra utdanning til arbeid. Du vet kanskje hvilke fag du liker, for eksempel matte eller historie, men hvordan overføres disse interressene over til ferdigheter som en arbeidsgiver leter etter? Og hvilke jobber kan utnytte dine styrker når du jobber på disse områdene?

Det er viktig å huske at ikke bare er én sti åpen for deg, men mange. Mange begynner i én retning, men ettersom de lærer mer om seg selv og hvordan arbeidslivet fungerer, endrer de ofte kurs og tar på seg arbeidsoppgaver som spiller til deres styrker og som gjør dem mer tilfreds med arbeidstilværelsen.

Når du går på skole, ligger fokuset på å fullføre eksamener og få gode resultater. Selv om disse resultatene er viktige, handler arbeidslivet om mye mer enn kun eksamensresultater. Hvordan du oppfører deg og hvordan du er å jobbe med er også viktig. Det er derfor viktig at du undersøker hvilke ferdigheter og stillinger som passer for deg. Dette vil forhindre at du havner i en posisjon som ikke passer deg, og vil hjelpe deg å gjøre bedre, bevisste valg.

Undersøkelsene du gjør kan omfatte undervisere, familie, eller venner. Å reflektere rundt hva som driver deg og hva du brenner for er en måte å motivere seg selv på, og slik vil du også kunne finne ut hva som gjør at du leverer det best mulige resultatet i forskjellige arbeidssammenhenger. På denne måten har du et bedre utgangspunkt for å finne en karriere som passer deg. Studenter ved Larbert High School i Skottland syntes at en upartisk karriereveileder var til stor hjelp når det kom til å finne ut av hvilke karrierer som var åpne for dem, og hvilke som ville passet dem best.

Husk allikevel at din reise gjennom arbeidslivet vil endres underveis. Jo mer du lærer om deg selv, jo mer kan du ta på deg roller som passer for deg.