Personlig utvikling

Ideer til karriereendringerKarriereskifte i 30-årene

Din personlighet og din atferd forteller noe om hvordan du tenker, føler og oppfører deg. Gode innspill på disse områdene kan motivere deg til personlig utvikling. Selvinnsikt er ofte utgangspunktet for personlig utvikling. Selvinnsikt gir også en plattform hvor du kan reflektere over din atferd, dine verdier og hvordan du virker på andre.

Hvordan øke din selvinnsikt?

Det første steget til økt selvinnsikt er å innse at ikke alle oppfatter verden på samme måte. DISC teorien for atferd, utviklet av psykologen William Moulton Marston på 1920-tallet, foreslår at mennesker ser på miljøet de er i som enten fiendtlig eller vennlig, og i respons oppfører seg enten aktivt eller passivt. Dette produserer fire atferdsstiler:

  • Dominans - aktiv oppførsel mot et fiendtlig miljø
  • Influence -  aktiv oppførsel mot et vennlig miljø
  • Steadiness - passiv oppførsel mot et vennlig miljø
  • Compliance -  passive oppførsel mot et fiendtlig miljø

Å anerkjenne sin egen tilnærming til verden og samtidig verdsette at andre kan ha et forskjellig ståsted kan hjelpe deg å få innsikt i hvordan andre opplever deg og hvordan de oppfatter din oppførsel.

Lær mer om deg selv

Hvor begynner man for å forbedre sin selvinnsikt? Så opplagt som det høres ut, begynn å vær oppmerksom på hvordan du arbeider, og legg merke til hvordan du reagerer annerledes enn andre. Når du møter utfordringer på jobben, hopper du i det med entusiasme, eller setter du av tid til å reflektere over problemet? Elsker du å snakke med andre, eller er det slitsomt når folk snakker for mye? Hvis du syntes det er vanskelig å vurdere atferden din objektivt, be venner, familiemedlemmer, og kollegaer forteller hvordan de tror du ville taklet forskjellige situasjoner, eller hva de ser på som dine sterke sider. Atferdskartlegging slik som Thomas PPA kan også være en god måte å få ytterliggående innsikt i din foretrukne stil.

Utvikle dine sterke sider

Personlig utvikling kan av og til fokusere veldig på å ‘fikse’ dine feil, eller prøve å gjøre deg bedre på ting som ikke er naturlig for deg. Selv om det er verdifullt å anerkjenne aktiviteter du er mindre flink til, er det ikke produktivt å kun fokusere på disse.

Fokuser på å forbedre dine sterke sider. Uansett hvordan du jobber naturlig, har dine ferdigheter verdi; lær hvordan og når du skal bruke de og du vil gjøre det beste ut av dine naturlige forutsetninger.

Å ha en grundig forståelse av dine egne talenter vil gjøre deg i stand til å avgjøre når du skal hoppe inn i situasjoner eller når du skal kalle på andre for støtte. Denne bevisstheten vil også gi deg muligheten til å vurdere om du skal justere atferden din for noen typer mennesker eller situasjoner. Selv om alle har egne metoder for å takle hverdagen, har vi også muligheten til å endre vår atferd om vi vil. God selvinnsikt gjør det mulig for oss å velge når og hvordan man skal gjøre dette, om man i det hele tatt skal gjøre en endring.

Tips til personlighetsutvikling burde hjelpe deg å finne dine styrker og gjøre det beste ut av dine naturlige ferdigheter. Selvinnsikt gjør deg i stand til å verdsette andres ferdigheter som du selv ikke har, samtidig som det utnytter ditt eget talent til det fulle.