Personlig utviklingsplan

Karriereskifte i 30-åreneIdeer til karriereendringer

Å lage en personlig utviklingsplan er en relativt enkel prossess. Ved å reflektere over hva du liker å gjøre og hvilke sterke sider du har er en god start for å utvikle ditt talent og dine ferdigheter.

 

Hva er en personlig utviklingsplan?

En personlig utviklingsplan er en måte å registrere og overvåke dine læringsbehov og ambisjoner. Å fullføre en personlig utviklingsplan er nyttig for å reflektere over personlige og profesjonelle mål og for å vurdere hvilke ferdigheter eller egenskaper du må videreutvikle for å nå disse målene. 

En mal for en personlig utviklingsplan pleier vanligvis å gjøre av plass for at du skal kunne registrere dine mål, en vurdering av hvor du er nå og hvilke spesifikke utviklingsaktiviteter du må gjennomføre for å jobbe mot dine mål. Utviklingsmålene burde deles inn i små håndterbare biter, hver med en klar måleenhet for suksess. 

En personlig utviklingsplan er mest effektiv når følges opp jevnlig. Dette vil hjelpe deg å ha oversikt over dine mål i tillegg til å la deg se hvor langt du har kommet og hvilke endringer som eventuelt må gjøres for at planen skal være relevant til dine behov.

Eksempel på en personlig utviklingsplan

Å gå igjennom forskjellige eksempler på personlig utviklingsplaner kan være nyttig når du lager din egen mal. Dette er vårt forslag til et bra format for en personlig utviklingsplan:

  1. Sett deg mål
    Den første delen av malen har ledig plass slik at du kan fylle inn dine mål og tidsrammen hvor de skal nås. Vurder hva du har lyst til å oppnå de neste 12 månedene. Ett mål kan være å sikre en forfremmelse, forbedre en spesifikk ferdighet, eller kanskje komme frem til en mestringsstrategi for en oppgave du ikke er like flink til. Gi hvert mål en tidsramme og en prioritet. Husk å inkludere en målestokk for suksess for å enkelt kunne spore om du har nådd dine mål.
  2. Avdekk læringsbehov
    Gå i dybden på ferdighetene og ekspertisen som trengs for å oppnå hvert mål du foreløpig mangler eller må forberede. Tenk på hvor du står nå i forhold til å nå målene. Hva er du veldig god på? Hvor tror du at du trenger hjelp? Hva kan holde deg tilbake? Hva slags tilbakemelding har du fått fra andre i forhold til de nødvendige ferdighetene som trengs for å oppnå dine mål?
  3. Utviklingsmetode
    Gå gjennom listen over mål og ferdighetene som trengs for å oppnå målet, og finn ut av hva du må gjøre for å forbedre disse. En god utviklingsmetode kan være alt fra å ta et kurs, lese rundt temaet, eller få hjelp fra en erfaren kollega. Det er ingen ‘korrekt’ måte å utvikle ferdigetene dine på, men ved å velge aktiviteter du føler at du kan forplikte deg til vil øke sjansen din for suksess.

Fordeler ved en personlig utviklingsplan

En god personlig utviklingsplan vil hjelpe deg å gjøre ambisjoner og ideer til handling. Å ha løpende muligheter til å lære er en viktig del av motivasjonen. Ikke bare gjør prossessen rundt utvikling folk mer motivert til å prestere, men å nå utviklingsmål betyr at de er bedre rustet til å bidra på arbeidsplassen.

Selvutvikling er en vinn-vinn situasjon for både ansatte og arbeidsgivere, så hva venter du på? Start din personlige utviklingsplan idag!