Karriereplanlegging for yrkesaktive

Ta kontroll over din karriere. Å investere tid i refleksjon og planlegging av din karriere vil bidra til et tydeligere bilde av hva du kan lykkes med, hvordan du setter deg hensiktsmessige mål og planlegge hvordan du skal nå dem - så hva venter du på?

Personlig utvikling

Din personlighet og din atferd forteller noe om hvordan du tenker, føler og oppfører deg. Gode innspill på disse områdene kan motivere deg til personlig utvikling. Selvinnsikt er ofte utgangspunktet for personlig utvikling. Selvinnsikt gir også en plattform hvor du kan reflektere over din atferd, dine verdier og hvordan du virker på andre.

Karriereskifte i 30-årene

Å vurdere et karriereskifte i 30-årene kan være skremmende. Med noen års arbeidserfaring kan det føles som du nettopp har begynt på din karriere. Eller kanskje du føler deg lite motivert og desillusjonert etter å ha studert sent i 20-årene og kun har noen få års yrkeserfaring.

Personlig utviklingsplan

Å lage en personlig utviklingsplan er en relativt enkel prossess. Ved å reflektere over hva du liker å gjøre og hvilke sterke sider du har er en god start for å utvikle ditt talent og dine ferdigheter.

Ideer til karriereendringer

Det kan være vanskelig å komme på ideer til karriereendringer, spesielt om du har vært i samme yrke i flere år. Selv om du er sikker på at din nåværende stilling ikke lenger passer deg, er det ikke like lett å finne noe som passer bedre.