Tusenfryd

KrogsveenProffice

"Som HR Sjef ser jeg at DISC er lett å forstå og appellerer til disse ledertalentene og at de raskt forstår og benytter det i å finne sine styrker og potensiale som leder. Våre unge ledere har et stort ansvar og viser egenskaper og resultater som i høy grad matcher langt eldre og erfarne ledere i næringslivet. Vi er overbevist om at dette er morgensdagens toppledere og samfunnspåvirkere!!! Vi er stolt av å støtte dem i deres utvikling blant annet ved å benytte DISC som er et svært visuelt hjelpemiddel til å forså og utvikle seg selv og andre." (Trine Bjonum, HR-sjef i Tusenfryd)

Organisasjonen
TusenFryd AS er i dag Norges ledende fornøyelsespark og har årlig ca. 450.000 besøkende gjester på 120 åpningsdager. Parken tilbyr ca. 50 attraksjoner/aktiviteter, underholdning på og utenfor scene, spill, butikker, foto, spisesteder, kiosker og spesial -arrangementer for bedrifter.  Vår kultur preges av at gjester og ansatte skal oppleve TusenFryd som Norgesmester i Glede!

Selskapet har 34 faste medarbeidere i stab og hovedledelse som jobber hele året.  Våre mål og visjoner nås gjennom 700+ unge sesongansatte som står på scenen i møte med små og store gjester hver dag. Ca 60 sesongledere leder sine egne medarbeidere og drifter i praksis parken på den enkelte åpningsdagen.

Utfordringen              
Fast organisasjon er forholdsvis liten med mange ulike fag, profesjoner og prioriteringer.  Særlig i perioden april- oktober er det svært hektisk og det er kritisk at samarbeid og kommunikasjon fungerer på tvers av avdelingene. Vi trenger å forstå hverandre og ha godt fungerende team.  Når parken åpner må alle vite hva som gjelder og ha en felles forståelse for løsning og handling når det oppstår små og store utfordringer.  

Sesongorganisasjonen består av ca 60 unge ledere i alderen 18-24 år som leder 650 unge medarbeidere der over halvparten er under 18 år. Vår lederfilosofi er å utvikle trygge og offensive ledere som vokser inn i trener- og laglederrollen. Mange av lederne er svært unge og er fremdeles i en periode der identitet og personlighet formes. Å få frem et verktøy der unge ledere kan bli bevisst egne og andres styrker er et viktig verktøy i utviklingen av sesonglederne.

Løsningen                               
TusenFryd har benyttet Thomasprofilen siden 2011 og særlig i fast organisasjon. Høsten 2013 gikk nye HR sjef og lederne litt i tenkeboksen på hvordan benytte Thomasprofilen i de konkrete utfordringene knyttet til kommunikasjon og særlig utvikling av unge lederne. HR sjef er vant til bruk av profilverktøy, men hadde ikke tidligere benyttet Thomasprofilen. 

I fast organisasjon brukes Thomas profilen inn i de enkelte teamene og avdelingene.  «DISC» har blitt en naturlig del av vår kultur og språk og har gitt oss verdifulle knagger å henge atferd, personlighet og kommunikasjon på.  Som Norgesmester i glede og et lekent arbeidsmiljø, spøker vi også mye med at vi sammen er en svært «høy I» - med inspirasjon, motivasjon og begeistring. Flere av fagteamene har også benyttet teamprofil og jobbet konkret med å forstå styrker og kommunikasjon i teamet.

Salgssjef Marie- Louise Strömberg sier: «Teamprofilen gir oss et helt unikt verktøy hvor vi blir enda bedre kjent med hverandre.   Analysen har vist hvilke utfordringer vi har som team, og det har gitt oss verdifull refleksjon rundt hva vi må være observante på. Nå som salgsteamet var delvis nytt har teamanalysen spleiset oss mer sammen og gitt større forståelse for hverandre».

Vi har de siste to årene valgt å benytte Thomasprofilen på det øverste ledernivået i sesong, altså 12 unge sesongledere under 24 år. Hver av dem har tatt en PPA og sammen med sin faste driftsleder laget en individuell utviklingsplan for hvordan lederskapet skal utvikles inneværende sesong. Den enkelte får deretter to møter i løpet av sesongen der individuell handlingsplan evalueres og tiltak justeres to ganger. I tillegg har Thomasprofilen og øvelse i hvordan forså hverandre og egen lederstil vært fokus på tre ledersamlinger i løpet av sesongen.