Norli Libris

SiemensKrogsveen

Norli Libris AS innebefatter blant annet bokhandelkjedene Norli og Libris. Norlikjeden er egeneid, mens Libris er kjøpmannseid. Norli Libris AS er for tiden den aktøren i bokhandelsbransjen med de beste resultatene. For noen år tilbake befant selskapet seg i en alvorlig økonomisk situasjon, men som følge av en omfattende snuoperasjon, endte Norli Libris med et solid resultat i 2014. Både Norli og Libris kan skilte med gode plasseringer på Norsk Kundebarometer. Her forteller HR-sjef Einar Risberg om sine erfaringer:

Visjon og utfordring
Norlikjeden har som visjon å være «En ordentlig bokhandel». Dette er et mål som forplikter i mange ledd i selskapet, hvor alt er rettet målbevisst mot én sluttverdi: at kunden sitter igjen med en god opplevelse etter et besøk hos oss. For å oppnå dette, er vi som kjede fullstendig avhengig av at vi som helhet fungerer som et velsmurt klokkeverk, fra butikkmedarbeidere som jobber i små stillingsbrøker til ledere med ansvar for en butikk eller for en region. Vi vet at en dyktig leder har et fokus på den menneskelige og relasjonelle delen av lederskap så vel som den faglige. Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre, og å utvikle hver enkelt medarbeider til å bli den beste versjonen av seg selv. En dyktig leder hos oss må derfor være i stand til å avdekke sine medarbeideres behov, for så å tilpasse sin egen lederstil etter dette.

"Ved målrettet bruk av DISC-verktøyet har intervjueren et presist hjelpemiddel til å kunne gjennomføre mer konkrete intervjuer, basert på resultatene fra analysen".

For å bli «En ordentlig bokhandel» vet vi derfor at vi ikke kun kan ha et fokus på de faglige og tekniske aspektene ved å drive en kjede, fordi det er mennesker som leder våre butikker, og det er mennesker som står for verdiskapningen i møtet med våre kunder. Dette er meget viktige aspekter som påvirker både måten vi rekrutterer og utvikler våre ledere.

Profesjonalitet, fleksibilitet og innsikt
Thomas DISC har blitt benyttet i Norli Libris siden 2012. Dette har vært et avgjørende verktøy på grunn av flere årsaker. For det første har bruken av DISC profesjonalisert rekrutteringen i selskapet betraktelig. DISC bidrar til å redusere subjektive antakelser og tolkninger, som igjen reduserer risikoen for feilansettelser. Ved målrettet bruk av DISC- verktøyet har intervjueren et presist hjelpemiddel til å kunne gjennomføre mer konkrete intervjuer, basert på resultatene fra analysen.
For det andre er DISC meget anvendbart. Det betyr at terskelen føles lav for å bruke verktøyet, uten at dette ekskluderer mulighetene for mer avansert bruk. DISC benyttes derfor av ledere på ulike nivåer i organisasjonen, fra operative regionsjefer til HR og kjedeledelse.

"DISC er meget anvendbart. Det betyr at terskelen føles lav for å bruke verktøyet, uten at dette ekskluderer mulighetene for mer avansert bruk".

For det tredje bidrar DISC til at våre ledere og medarbeidere får en innsikt i sine egne egenskaper. Våre ledere benytter DISC både på seg selv og sine medarbeidere, noe som gir en unik mulighet til å avdekke både potensielle styrker og konfliktområder i et samarbeidsforhold eller i et team, og på bakgrunn av dette jobbe målrettet med utvikling.

360
For uten DISC har Norli også benyttet 360-undesøkelse i forbindelse med lederutvikling av sine regionsjefer. Kombinasjonen av en egen DISC-profil sammen med tilbakemeldinger fra ledere, kolleger og medarbeidere gir lederen et bredt spekter av konkrete holdepunkter å ta utgangspunkt i for sin videre utvikling. I utviklingsøyemed har vi benyttet 360-undersøkelse både før og etter at våre ledere har vært igjennom lederutviklingsprogram. På denne måten har vi kunnet konkretisere den enkeltes utvikling i forhold til målene som er blitt satt. I tillegg har dette ført til at de investeringene som er blitt gjort med tanke på HR-tiltak, har blitt både målbare og konkrete.

"Dette har ført til at de investeringene som er blitt gjort med tanke på HR-tiltak, har blitt både målbare og konkrete. Uten unntak, har jeg opplevd en tilgjengelighet som strekker seg langt over hva man kan forvente".

Støttespiller
I min periode som HR-sjef i Norli Libris AS har jeg samarbeidet tett med Thomas International, som jeg anser som en svært profesjonell, kompetent og nær samarbeidspartner. Thomas International er ikke kun en leverandør av et produkt, men en støttespiller som er både engasjert og behjelpelig. Uten unntak, har jeg opplevd en tilgjengelighet som strekker seg langt over hva man kan forvente. De fokuserer på kvalitet og langsiktige kunderelasjoner, noe som medfører at jeg til enhver tid er trygg på at de tenker på hva som er best for selskapet jeg representerer. Sistnevnte er avgjørende årsaker til at Norli Libris AS velger å fortsette samarbeidet med Thomas International.