Human Resource Management Systems

Applicant Tracking SystemsLearning Management Systems

Thomas verktøy kan integreres i din HR-plattform og vil tilføre verdifull informasjon til ordinære personaldata om ansattes styrker, begrensninger og kompetanser. Slik informasjon er kvalitativt knyttet til vurdering og utvikling av virksomhetens humankapital. Et stort antall muligheter åpnes dermed for å optimalisere arbeidsstyrken i en virksomhet.

Human Resource Management Systems (HRMS) gjør håndtering av arbeidsstyrken mer effektiv. Disse systemene gir oversikt for å administrere og effektivisere nåværende og fremtidig bemanning i organisasjonen. I mange tilfeller automatiseres de tradisjonelle HR-oppgavene (lønn etc), og fokuset flyttes til det å skaffe kritisk informasjon om ansatte til ledere, styre ansattes utvikling og sikre human kapitalen i virksomheten tilpasset dens fremtidige behov.

Hva er fordelen med å integrere vertkøy i ditt HRMS?

  • Krever mindre HR ressurser - reduser manuellt arbeid for HR ansatte
  • Sentraliserte personopplysninger - Tilpass dine IKT-systemer og plattformer for å ha alle personopplysninger på ett system
  • Automatisert håndtering av tester og kartlegginger - ta mer kvalitative beslutninger med tilgang på tester av de ansatte

Hvorfor velge Thomas?

  • Sømløs integrasjon på en velutviklet platform - kandidater trenger ikke å forlate en plattform for å få tilgang til analyser/tester
  • Både Person Profil Analyse og Stillings Profiler er tilgjengelige og du kan rangere hver kandidat og filtrere disse basert på testresultatene
  • Valgfri inkludering av våre GIA (evnetest) og TEIQue (emosjonell intelligens) tester som en del av løsningen
  • 56 språkvalg tilgjengelig - 10 millioner  ord av rapporttekster er tilgjengelig gjennom integrasjon
  • 35 års erfaring i bransjen med høyprofilerte ATS-leverandører allerede integrert, tilbyr høykvalitetsløsninger til våre kunder
  • Løpende støtte tilgengelig, med globalt nettverk av Thomas distributører tilgjengelig