Teknologipartnere

Thomas International samarbeider med en lang rekke toppkvalifiserte partnere på IKT og teknologi. Vi kan integrere våre verktøy og løsninger med din egenvalgte API og ditt LMS/ TMS-system. Dette gir sømløst grensesnitt og brukeropplevelser som om du opererte i dine interne systemer.

Learning Management Systems

Vi har kompetanse og partnere på LMS som brukes av mange av våre kunder, fra akademiske institusjoner til forretningsorientert virksomheter som har egne LMS-systemer å styre sin interne kurs og læringsprogrammer på nettet. Våre verktøy kan brukes som en integrert del av deres LMS-system. Dette vil gi direkte tilgang til testresultater og hvordan disse kan være nyttige i planlegging av kompetansetiltak.

Talent Management Systems

Ved å integrere Thomas verktøy (kartlegginger, tester og analyser) i ditt Talent Management System får du direkte tilgang til testresultater i kombinasjon med øvrige personaldata. Dette vil gi beslutningsstøtte knyttet til kompetanseutvikling og karriereplanlegging for dine talenter.

Applicant Tracking Systems

Å integrere våre verktøy med ditt ATS gjøres søknadshåndteringen mer effektiv og rekrutteringsprosessen mer kvalitativ.

Human Resource Management Systems

Thomas verktøy kan integreres i din HR-plattform og vil tilføre verdifull informasjon til ordinære personaldata om ansattes styrker, begrensninger og kompetanser. Slik informasjon er kvalitativt knyttet til vurdering og utvikling av virksomhetens humankapital. Et stort antall muligheter åpnes dermed for å optimalisere arbeidsstyrken i en virksomhet.