Effektive team

Talent ManagementTa vare på de beste

Hvor mange team kan vi si er virkelig effektive, der medlemmene får det beste ut av hverandre - både gjennom utfordrende støtte i den operativ driften og strategisk beslutningstaging og -planlegging? Det hevdes at teamets relasjoner og samspill må bygges på nytt hver gang et medlem begynner eller forlater et team.

Ofte skyldes dysfunskjonelle team i antakelsene rundt roller, ansvar, evner og konflikter mellom individer. Manglende kompetanse om relasjoner og god struktur teamprosesser er ofte bidragende. Dette fører til manglende tillitt, som er undergangen for all framgang i et team. Dersom hvert teammedlem skal arbeide for felles beste (for den totale virksomheten), kreves at man holder hverandre ansvarlige for de beslutninger som tas som team. Mange organisasjoner kjennetegnes av omkamper på beslutninger og politisk spill før og mellom avgjørende møter. En nødvendighet for å holdes ansvarlig for en beslutning er eierskapet til beslutningen. Dette skapes gjennom inngåelse drøftelser og konfrontasjoner i et team, og dette våger kun teammedlemmer som er personlig trygge og har tillit til hverandre. Dette beskriver vesentlige områder å utvikle i et team, der kartleggingsverktøy og prosess går hånd i hånd.

Det beste tidspunktet for å få et team på rett sport er helt i begynnelsen. Det finnes allikevel mange teams som har jobbet sammen lenge og allikevel ikke er funksjonelle.

Enten teamet ditt nettopp har oppstått, eller om de har jobbet sammen lenge, kan det være nyttig å gå tilbake til start og bygge et solid grunnlag for fremtidig teamarbeid.

Forstå dynamikken i teamet ditt

Hvis du stiller noen spørsmål om teamet deres, blir du ofte møtt med en liste over fakta og akademiske prestasjoner til de innad i teamet. Innen businness er det mange som antar at de som er teknisk flinke også jobber bra sammen. Denne antakelsen blir motbevist gang på gang.

Det er en selvfølge at det er viktig å ha tekniske talenter innad i et team, men hvor mange team tar atferd og holdninger med i vurderingen? Dette er ofte et kritisk element som mangler i mange team.

Dersom du gir ditt team de nødvendige redskapene for å forstå hvordan de atferdsmessig og kommunikativt forholder seg til hverandre, deres personlighet, individuelle styrker, begrensninger og motivasjonsfaktorer, vil du få en mer nyansert forståelse av hva som gjør et team mer effektivt. Å kartlegge emosjonelle- og atferdspreferanser i team kan en trygg kultur basert på respekt og feedback kunne utvikle en produktiv kultur. Produktive team øker den enkeltes innsats dramatisk og hvert teammedlem blir dermed en mer effektiv leder for sin avdeling eller i sitt eget arbeide.

Kartlegg manglende ferdigheter.

Hva skjer dersom noen slutter? Hvordan kan du være sikker på at du rekrutterer noen som vil passe til teamdynamikken i det nåværende teamet? Å benchmarke atferd kan hjelpe dere både til å identifisere hvilke ferdigheter som mangler og i tillegg til å rekruttere noen som vil passe i teamet.

Med bruk av teamverktøy analyseres atferden og kulturen i ditt nåværende team. Sett opp kriterier for den kulturen du øsnker å utvikle og finn den mest effektive lederstilen og rollefordelingen som kreves for at virksomheten skal lykkes med sine ambisjoner.

Teamrapporten sammenligner ditt 'ideelle team' med eksisterende team, samt bidrar til å forstå om en nyansatt vil passe inn i bedriftskulturen. På samme måte kan du sammenligne teamoppbygningen og undersøke hver enkelt sin rolle innad i teamet for å optimalisere den enkeltes bidrag.

En objektiv analyse av ditt nåværende og ideelle team er kritisk viktig for å redusere risikoen for å utvikle et team uten de nødvendige ferdigheter for å levere resultater, eller på langt nær ta i bruk sitt iboende potensiale.

Tilbakemelding er en gave!

We all need people who will give us feedback. That's how we improve.

(Bill Gates)

Dette er sant for både individer og team.

Feedback er essensielt for at teams skal forstå hvordan deres atferd blir oppfattet innad i teamet, av kollegaer eller i virksomheten som helhet. Fungerer lagdynamikken? -eller har den en negativ påvirkning på hvordan teamet oppfattes i virksomheten? Thomas har flere verktøy for slik feedback.

Ved å åpne teamet ditt for tilbakemelding fra andre, vil du få viktige innspill og tilbakemeldinger som kan hjelpe deg å gjøre ditt team enda bedre.

Vedlikehold teamet

Å opprettholde et effektivt team krever like mye vedlikehold som å vedlikeholde relasjoner eller vennskap. Å forplikte seg til å gjøre forbedringer som utfordrer hverandre og øker prestasjonssevnen til hver enkelt, vil sørge for at ditt team hele tiden arbeider sammen på en så effektiv måte som mulig.

Hvorfor bør du gjennomføre treningssamlinger for teamet? Dette vil bidra til å styrke 'soft skills' innad i teamet, og  alle i teamet en muligheten til å bygge relasjoner til hverandre. Å vise støtte til et team i utvikling vil sørge for at alle individuelle medlemmer i teamet føler at de blir sett og anerkjent innad i virksomheten. Det gir individuell autoritet og effektivitet å være en del av et velfungerende team. Når medlemmer i teamet kan stole på hverandre og jobbe sammen, øker motivasjonen og målsetninger blir enklere å nå.

Når teammedlemmer jobber effektivt og robust sammen, er det lite de ikke kan oppnå.