Lederskap

RekrutteringAnsattes engasjement

Mennesker forlater ledere, ikke virksomheter. Sterkt lederskap er avgjørende for å levere resultater og nå mål. Hvordan sørger du for at du har de rette lederne i virksomheten - som både utvikler medarbeidere og gi resultater?

Ledere er ansvarlige for resultatene i virksomheten de leder, sette mål og velger strategier samtidig som de følger opp leveransene til de ansatte. Thomas har programmer for å utvikle ledere gjennom trening, og verktøy for å kartlegge den nekelte ansattes kompetanse i forhold til de ambisjoner virksomheten har. Vi er opptatt av at du som leder i større grad forstår og bruker de ressursene du har tilgjengelig i organisasjonen. Tydelig lederskap innebærer å by på seg selv og sette sitt autentiske preg på kommunikasjon og atferd, samtidig som man har fokus på tilbakemeldinger, forbedringspotensiale, kompetansebehov, samspill og å sørge for hensiktsmessig sammensetning av team.

Lederskap vs Ledelse

For tyve år siden var rollene som sjef og leder annerledes enn idag. Sjefene fortalte hva du skulle gjøre dine oppgaver og hvordan du skulle gjøre de. Ledere hadde større avstand til organisasjonen og tok oftere avgjørelser uten involvering av ansatte. Kanskje var det lettere å se forskjell på disse og andre medarbeidere tidligere, vi kalte det jo til og med White-collar og Blue-collar ansatte.

Vi er idag i en annen tid, en som oppfordrer til støtte og utvikling av individer. Grensene og avstanden mellom sjef, lederskap og organisasjonen forøvrig blir mindre. Samtidig gjør oppgavene oss mer bevisste på hvordan vi bruker vår tid og at det er klare forskjeller mellom det å være sjef og leder.

En leder trenger ikke nødvendigvis en tittel selv om det i noen sammenhenger kan gi anerkjennelse og autoritet. En forskjell ligger ofte i grad av sosiale og menneskelige/relasjonelle ferdigheter. Lederskap innebærer mer enn suksessfulle ferdigstillelse av prosjekter eller oppnåelse av strategiske mål. Det handler også om å engasjere dine mennesker på reisen mot realiseringen av en visjon, uansett om dette er din eller virksomhetens visjon. Så hvordan utvikler du lederferdigheter blant dine ansatte?

Emosjonelt intelligente ledere

Forskjellen mellom en ordinær leder og en ekstraordinær god leder ligger ofte i deres emosjonelle intelligens. Emosjonelle intelligente ledere er selvbevisste, flinke på kommunikasjon og kan tilpasse sin atferd ettersom hvilken situasjon de er i. De takler også effektivt stress, lav motivasjon, konflikter og endring. Kartlegging av emosjonell intelligens gir øket selvinnsikt og anvendes både i rekruttering og utvikling av ledere. Med troverdighet hevdes det fra enkelte faglige kretser at ledere med høy emosjonell intelligens blir bedre til situasjonsbestemt tilpasning av sitt lederskap enn ledere uten slike egenskaper. 

En velsmurt maskin

For stadig å utvikle din organisasjon må lederskapet arbeide effektivt sammen. En god start for godt teamarbeid er selvinnsikt og forståelse av hverandre. Betydningen av å ha verktøy som gir slik innsikt og forståelse kan ikke overdrives. Effekten i form av hensiktsmessige tilpasning av atferd og kommunikasjon i samspillet, er avgjørende for resultatene og produktiviteten i ethvert team.  

Kartlegging av atferden og den emosjonelle intelligensen i lederskapet ditt, vil være avgjørende for å finne gap du må fylle for å kunne levere gode resultater.

Hvordan utvikle deg som leder?

Du har valgt dine ledere og du har identifisert hvilke områder som trenger utvikling, men hvordan skal du forholde deg til disse og dyrke frem ekstraordinære ledere? Vi hjelper deg å finne ditt potensiale og trene ferdigheter i lederskap så du fremstår autentisk og opplever naturlig gjennomføringsevne. Programmene er bygget på anerkjente pedagogiske og forskningsbaserte prinsipper. Basert på selvinnsikt, erkjennelser og forpliktelse, vil helt avgjørende i ditt lederskap utvikles. Din evne til å fremstå som tydelige og kraftfull leder, samt utvikle din særegne lederstil vil vokse frem under veiledning, trening og feedback. Du får også bygget din personlige verktøykasse og vil beherske bruk av et stort antall verktøy, metoder og nødvendig kunnskap for å lykkes i din rolle.