Endringsledelse

PrestasjonsledelseBenchmarking og People Analytics

Omstillinger er essensielt for at virksomheter skal forbli konkurransedyktige både forretningsmessig og som en arbeidsplass som tiltrekker seg gode talenter. Hvordan endringer kommuniseres, implementeres og gjennomføres er nøkkelen til en vellykket omstilling. Hvordan opplever og bidrar dine ansatte til nødvendige endringer?

93% av virksomheter er i en eller annen form for omstilling
(Forbes, 2014)

Opp til 70% av omstillingsinitiativer feiler
(McKinsey, 2013)

Endringsledelse kan sies å være introduksjonen og implementasjonen av strategier for transformasjon anvendt på individ- og organisasjonsnivå, for å styre virksomheter mot sine strategiske mål.

Det er mange grunner en virksomhet kan ha for å gjennomføre omstillinger. Disse kan være både interne og eksterne:

 • For å skape en konkurransemessige fordel
 • Strategisk posisjonering i markeder i endring
 • Vekst, motkonjunkturer, fusjoner eller oppkjøp
 • Rettslig, politisk, eller økonomisk endring
 • osv

Det viktigste redskapet en virksomhet har i omstillingsprosesser er sine ansatte

Dersom du har engasjerte ansatte som forstår begrunnelsen for omstillingen og hvordan den vil bli gjennomført, er det større sannsynlighet for at omstillingsinitiativ vil bli vellykket. Manglende engasjement, nervøsitet og motstand i organisasjoner er likevel en vanlige utfordringer i slike prosesser.

Folk kan motsettes seg en omstilling av mange grunner. Disse inkluderer misforståelser, manglende tillit, lav elasitet for endringer, uenigheter med valgene som gjøres, eller frykt for hvordan omstillingen vil påvirke dem personlig.

Å sikre at de ansatte ikke motsetter seg omstillingen er absolutt nødvendig for de ansattes velvære og virksomhetens evne til å levere resultater. Det er derfor essensielt å styre organisatoriske endringer på et organisasjonsnivå og å ta i betraktning de ansattes behov. Hele arbeidsstyrken må føle at de tar del i omstillingen for at den skal lykkes.

Hvilke praktiske skritt kan du ta for å veilede de ansatte gjennom en vellyket omstilling?

Det første steget til en vellykket omstilling er å identifisere behoved for omstilling og ha et klart bilde over hvilke resultater man forventer å se av omstillingen. Du må gjennomføre en grundig analyse på tvers av virksomheten for å finne ut av hvor dere står nå, hva slags resultater dere vil oppnå og hvilke hindringer som står i veien. Dette vil også gi deg en benchmark å se tilbake på for å måle hvor langt dere har kommet, senere i prosessen.

Det er ytterst viktig at du engasjerer de ansatte fra begynnelsen av, og holder dem oppdatert gjennom hele prosessen.

Både ledere og ansatte oppgir dårlig kommunikasjon som hovedgrunnen til at omstillinger er vanskellige å gjennomføre.

For å tilrettelegge for de langsiktige positive effektene,  er det viktig at man kontinuerlig vurderer framgangen og bytter fokus hvor det er nødvendig. Å gjøre endringer til omstillingsprogrammet regelmessig vil holde deg på rett sport og sørge for at omstillingsstrategiene blir implementert på riktig måte. Kartlegging av arbeidsengasjement blant ansatte inneholder viktig informasjon som vil gi et ekstra lag med information via et konfidensielt og upartisk medium, i tillegg til å samle inn ideer fra de som er involvert i dagligdriften.

Husk å feire suksesser i omstillingen og del godene med hele arbeidsstyrken. Større bevissthet og verdsettelse rundt verdien av gode ansatte kan være nøkkelen til suksess over implementering av omstillingen.

Ved å jobbe med Thomas kan vi hjelpe deg å:

 • Identifisere hvor du skal begynne hen og om det er noen områder med utfordringer. Vi kan også hjelpe deg steg for steg med hvordan virksomheten skal håndtere endringen
 • Gjøre dine ledere i stand til å styre virksomheten gjennom omstillingen på en god måte
 • Bygge og utvikle interne relasjoner og kommunikasjon slik at dynamikken og kommunikasjonskanaler som kan støtte opp under omstillingen
 • Sikre at dine ansatte føler seg forpliktet, engasjerte, motiverte, forståtte, og involverte
 • Overvåke og forbedre engasjement og bevaring av dine ansatte
 • Redusere motstand til omstillingen
 • Identifiser kunnskapsmangler slik at rekruttering under omstillingen kan bli mer målrettet
 • Evaluere din framgang og kunne vise til at avkastning på investeringene.
 • Generelt hjelpe deg å øke engasjement, kommunikasjon, bevaring, motivasjon og sikkerhet under en utfordrende periode i din virksomhet.

 

Hos Thomas kan vi arbeide med deg for å sikre at din arbeidsstyrke er engasjer, som vil resultere i suksess og nye muligheter individet og virksomheten.

Download your free whitepaper

Lead your organisation through successful change with our free whitepaper.

Download your free whitepaper

Lead your organisation through successful change with our free whitepaper.