Konsepter og workshops

Dine ansatte ER virksomheten din! Vi utruster hver og en av dem med praktiske verktøy for å utvikle egne resultater. Som leder får du verktøy til å kartlegge og utvikle dine medarbeidere til ekte helter - med mestringsfølelse og større gjennomslagskraft.

Endringsledelse

Omstillinger er essensielt for at virksomheter skal forbli konkurransedyktige både forretningsmessig og som en arbeidsplass som tiltrekker seg gode talenter. Hvordan endringer kommuniseres, implementeres og gjennomføres er nøkkelen til en vellykket omstilling. Hvordan opplever og bidrar dine ansatte til nødvendige endringer?

Benchmarking og People Analytics

Hva er mest kritisk for gode beslutninger i din virksomhet når omstilling og press preger hverdagen? Som ledere trenger vi tilgjengelige data for robuste beslutninger knyttet til bemanning av nøkkelstillinger i vår virksomhet. Våre verktøy gir kvalifiserte analyser som grunnlag i personalkritiske beslutninger og bidrar til å knytte HR-strategier til de overordnede mål for virksomheten. Vi kaller det People Analytics.