Konsepter og workshops

Dine ansatte ER virksomheten din! Vi utruster hver og en av dem med praktiske verktøy for å utvikle egne resultater. Som leder får du verktøy til å kartlegge og utvikle dine medarbeidere til ekte helter - med mestringsfølelse og større gjennomslagskraft.

Strategisk bemanningsplanlegging

Er du forberedt dersom en av dine nøkkelansatte slutter i morgen? Vi arbeider i strategisk samarbeid med våre kunder for å finne og utvikle dyktige kandidater til forskjellige nivåer og posisjoner innad i deres organisasjon. Kampen om de dyktigste medarbeiderne har blitt et viktig konkurranseparameter. Er vi en attraktiv arbeidsgiver?

Talent Management

Talenter er blant virksomhetens viktigste ressurser. En god strategi for å tiltrekke og utvikle talenter vil skape flere engasjerte ansatte, forbedre prestasjonsnivået og ha stor innvirkning på din virksomhet generelt. Våre systemer integreres enkelt i deres egne systemer og bidrar til verdiskapning og forutsetninger for å nå dine mål - på kort og lang sikt.

Effektive team

Hvor mange team kan vi si er virkelig effektive, der medlemmene får det beste ut av hverandre - både gjennom utfordrende støtte i den operativ driften og strategisk beslutningstaging og -planlegging? Det hevdes at teamets relasjoner og samspill må bygges på nytt hver gang et medlem begynner eller forlater et team.

Ta vare på de beste

Å rekruttere de beste er selvfølgelig et mål for enhver rekrutteringsansvarlig, men hva gjør du når disse talentene vil forlate virksomheten? Å gjøre virksomheten attraktiv for nye gode kandidater krever en hel del, men hva gjør du for å beholde de du allerede har ansatt og som leverer resultater og bidrar til å utvikle bedriften?

Prestasjonsledelse

Det sies at opptil 80% av en leders tid brukes på ansatte som ikke presterer. Virksomheter og deres ledere bør ha fokus på det som gir resultater, og ha en strategi for å utøve prestasjonsledelse. Enhver leder er ansvarlig for å maksimere medarbeideres potensial og øke deres engasjement og ansvar for egne resultater og virksomheten totalt. Dette selvfølgelig i tillegg til å tilrettelegge rammer og følge opp ansatte i forhold til avtalte KPIér.