Konsepter og workshops

Dine ansatte ER virksomheten din! Vi utruster hver og en av dem med praktiske verktøy for å utvikle egne resultater. Som leder får du verktøy til å kartlegge og utvikle dine medarbeidere til ekte helter - med mestringsfølelse og større gjennomslagskraft.

Rekruttering

Enten du ser etter personer som vil ‘passe inn i kulturen eller teamet’ eller folk som vil jobbe effektivt og raskt, gir våre verktøy nødvendig innsikt og et bedre beslutningsgrunnlag i noen av de vanskeligste beslutninger vi som ledere tar - nemlig rekrutteringer. Vi ser på rekruttering som seleksjon og introduksjon (de første måneder). Først når nye medarbeidere leverer til forventning vet vi om rekrutteringen var vellykket.

Lederskap

Mennesker forlater ledere, ikke virksomheter. Sterkt lederskap er avgjørende for å levere resultater og nå mål. Hvordan sørger du for at du har de rette lederne i virksomheten - som både utvikler medarbeidere og gi resultater?

Ansattes engasjement

Det er påvist sterk forbindelse mellom resultatene i en virksomhet og nivået av engasjement blant de ansatte. Hos Thomas er vi opptatt av dette temaet hos våre kunder og har sammen med anerkjente fagmiljøer utviklet verktøy og metoder for å måle og forbedre engasjementet hos dine ansatte.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er noe vi lett kan ta for gitt og samtidig noe av det mest komplekse i våre forsøk på samspill med andre. Våre relasjoner og vår produktivitet er alvorlig truet om vi ikke vier kvaliteten i vår kommunikasjon oppmerksomhet.

Konflikthåndtering

Du skal ikke lete lenge for å finne tegn på konflikter i en virksomhet. Konflikter koster virksomheter i Norge milliarder av kroner hvert år. Dette er en nødvendig kostnad å redusere, men undersøkelser viser at få ledere vet hvordan de skal håndtere fenomenet.