Teknologipartnere

Bli en samarbeidspartnerNåværende partnere

Våre partnere på IKT og teknologi gir oss kunnskap og kapasitet for å utvikle funksjonalitet og robusthet, med enestående driftssikkerhet på de systemer vi leverer til våre kunder.

For en sømløs opplevelse av våre verktøy kan Thomas integrere våre løsninger med din egenvalgte API og ditt LMS system.

Thomas har vært en teknologidrevet virksomhet helt siden lanseringen av våres første softwarebaserte produkt i 1995. Vi har bygget på dette fundamentet ved å innovere løsninger på nye platformer, og vært i forkant av utviklingen innen bransjen ved å utvikle en av de tidligste SaaS modellerte nettsidene.

Vi strever etter å tilby kunder best mulige løsninger og verktøy for å løse bemanningsutfordringer. Vi anerkjenner at teknologi spiller en viktig rolle i dette, og har derfor et tett samarbeid med industriledene teknologiplattformer for å kunne tilby de beste og mest driftsstabile løsningene.

Talent Management Systems

Thomas sine verktøy kan integreres i ditt Talent Management System. Opplev sømløs integrering og få tilgang til verktøy som kartlegger talenter, kandidater, ansatte og ledere sin kompetanse. Alt du trenger for å utvikle nødvendige kunnskap om din bemanningen i din fremtidige organisasjon.

Learning Management Systems

Thomas sine verktøy kan integreres i ditt
Learning Management System (LMS). Slik vil kartleggingsverktøy bli en sømløs del av hvordan du utvikler dine ansattes kompetanse, inkludert kartlegging av læringsevne og -form.

Applicant Tracking Systems

Thomas sine verktøy kan integreres med ditt ATS for å effektivisere rekrutteringsprosesser og holde orden på søknader og tester som disse besvarer. Slik kan brukeren få et effektivt screening-verktøy til sine kandidater.

Human Resource Management Systems

Thomas verktøyene kan integreres med dine HR-systemer. Det betyr sømløs tilgang til resultater av tester i kombinasjon med dine øvrige personaldata.