Konsepter og workshops

Dine ansatte ER virksomheten din! Vi utruster hver og en av dem med praktiske verktøy for å utvikle egne resultater. Som leder får du verktøy til å kartlegge og utvikle dine medarbeidere til ekte helter - med mestringsfølelse og større gjennomslagskraft.

Ansattes engasjement

Det er påvist sterk forbindelse mellom resultatene i en virksomhet og nivået av engasjement blant de ansatte. Hos Thomas er vi opptatt av dette temaet hos våre kunder og har sammen med anerkjente fagmiljøer utviklet verktøy og metoder for å måle og forbedre engasjementet hos dine ansatte.

Lederskap

Mennesker forlater ledere, ikke virksomheter. Sterkt lederskap er avgjørende for å levere resultater og nå mål. Hvordan sørger du for at du har de rette lederne i virksomheten - som både utvikler medarbeidere og gi resultater?

Kommunikasjon

Kommunikasjon er noe vi lett kan ta for gitt og samtidig noe av det mest komplekse i våre forsøk på samspill med andre. Våre relasjoner og vår produktivitet er alvorlig truet om vi ikke vier kvaliteten i vår kommunikasjon oppmerksomhet.

Konflikthåndtering

Du skal ikke lete lenge for å finne tegn på konflikter i en virksomhet. Konflikter koster virksomheter i Norge milliarder av kroner hvert år. Dette er en nødvendig kostnad å redusere, men undersøkelser viser at få ledere vet hvordan de skal håndtere fenomenet.

Rekruttering

Enten du ser etter personer som vil ‘passe inn i kulturen eller teamet’ eller folk som vil jobbe effektivt og raskt, gir våre verktøy nødvendig innsikt og et bedre beslutningsgrunnlag i noen av de vanskeligste beslutninger vi som ledere tar - nemlig rekrutteringer. Vi ser på rekruttering som seleksjon og introduksjon (de første måneder). Først når nye medarbeidere leverer til forventning vet vi om rekrutteringen var vellykket.