Lær mer om dine medarbeidere. Ny TEIQue-rapport

Har ledere med høy emosjonell intelligens mer...Hva kjennetegner gode ledere?

Vi har utviklet nytt utseende på vår TEIQue (emosjonell intelligens) - lettere å lese og bedre veiledning for å øke nytteverdien for deg som bruker.

Våre rapporter er under fornyelse.  I denne omgang har TEIQue-rapporten fått et nytt grafisk utseende. Rapporten presenterer kartlegging av vår emosjonelle intelligens, brutt ned i 15 fasetter. 

Den nye rapporten kommer med utvidet veiledning og forklaring til hver av fasettene, for at du skal få mer ut av rapporten og være enklere å forstå for den enkelte bruker. Her kan du se et eksempel:

I Thomas er vi lidenskapelig opptatt av kontinuerlig forbedring av våre produkter, for at du skal oppleve nytteverdi i ditt daglig virke. Vi setter pris på tilbakemeldinger og arbeider videre med å fornye utseende og innholdet i stadig flere kartleggingsverktøy.

Hvordan kan Thomas´verktøy bidra til utvikling av din virksomhet? Ta kontakt med ditt lokale Thomas kontor:  +47 22 22 00 48 eller send e-post til norway@thomas.no

Vil du se mer? Last ned eksempelrapport for å se på endringerne.


Vil du prøve en gratis kartlegging av din emosjonelle intelligens? Ta kontakt på norway@thomas.no eller ring 22 22 00 48.


Emosjonelt intelligente mennesker har selvinnsikt og evne til å håndtere egne og andres følelser, bygge sterke relasjoner og team i sitt lederskap. TEIQue (the Trait Emotional Intelligence Questionnaire), utviklet av  K. V. Petrides, PhD, er en av verdens best dokumenterte psykometriske verktøy. For mer informasjon om den vitenskapelig bakgrunnen, se  www.psychometriclab.com.

Amir Qureshi

Amir Qureshi

As COO at Thomas since 2014, Amir is passionate about working with leaders, entrepreneurs and people managers, helping them to make the best of their talent. Prior to this, Amir's career included progression to senior executive level with FMCG at The Coca-Cola Company. His foundations are in his family and he invests his time in supporting them in their hobbies and interests.