TEIQue Sport

TEIQue EducationGIA

Trait Emotional Intelligence Questionaire (TEIQue, uttales: tiikju') kartlegger hvordan utøver og trener forstår av egne og andre følelser, hvordan du anvender dem i situasjoner og relasjoner.

IntroduksjonForskning

Kartlegger: Emosjonell intelligens
Type: Normativ psykometrisk kartlegging
Tid: 25-35 minutter

TEIQue [uttale: tiikju'] gir unge mennesker innsikt i egne følelser som hjelp for å prestere i dagens komplekse og konkurransepregede miljøer. Verktøyet viser blant annet hvilke muligheter og utfordringer håndtering av deres følelsesspekter i situasjoner kan by på, hvordan de reagerer i pressede situasjoner, hvordan følelser påvirker deres måte å utvikle relasjoner og hvor selvmotiverende og omstillingsdyktig de er. Dette vil være nyttig for å løfte prestasjoner til et høyere nivå.

TEIQUE_Sample1.jpg

Bruk TEIQue for å:

  • Forbedre evnen til å lede, skape engasjement blant andre og bygge robuste relasjoner
  • Øke selvinnsikt
  • Finne sterke sider og områder for utvikling
  • Utvikle engasjement og dedikasjon
  • Utvikle effektiv kommunikasjon

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) ble utviklet, og blir stadig oppdatert, av K. V. Petrides, PhD ved London Psychometric Laboratory ved UCL. Det er et av de psykometriske instrumentene som er mest forsket på og mest brukt verden over. For mer informasjon om den vitenskapelige bakgrunnen, gå til www.psychometriclab.com.

Se eksempel?  Athlete Career Transition testimonial.

Utviklet av: K.V. Petrides, PhD
Når: 1998 - dd

Bakgrunn og teori:

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - [uttale: tiikju']) ble utviklet, og er stadig oppdatert, av K.V. Petrides, PhD ved London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), ved University College London (UCL).

TEIQue er basert på K. V. Petrides teori om trekkbasert emosjonell intelligens (trekkbasert EI), som ser på denne konstruksjonen som en konstellasjon av emosjonelle selvbetraktninger lokalisert på de nedre nivåene av personlighetshierarkiet. Trekkbasert EI gir en fullstendig operasjonalisering av det affektive aspektet ved personlighet, som betyr at det kartlegger den emosjonelle verdenen i individet.

Blant andre psykologiske karakteristikker kartlegger TEIQue våre forestillinger om våre emosjonelle evner (for eksempel hvor gode vi tror vi er til å identifisere, forstå og håndtere våre egne og andres følelser). Disse forestillingene er sterke forutsigelser av en stor variasjon av atferdsmønstre og prestasjoner, som igjen kan være avgjørende viktig på arbeidsplassen (jobbprestasjon, jobbtilfredshet, jobbstress, ledelse, teamarbeid og organisatorisk tilhørighet, etc.).

Format:

TEIQue er et selvrapporteringsspørreskjema. Man indikerer i hvilken grad man er enig med påstander på en 1-7 Likert-skala (1- «helt uenig» og 7 - «helt enig») med 153 påstander.

Reliabilitet og validitet:

TEIQue er registrert hos British Psychological Society (BPS) og vurdert etter de tekniske kriteriene som er fastsatt av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists' Associations. For mer informasjon om vitenskapen bak TEIQue, inkludert flere vitenskapelige artikler og litteraturliste, se www.psychometriclab.com.

Se et eksempel?  Athlete Career Transition testimonial.