TEAMS

JOB SportTEAMS Education

Team er kritisk viktig for å skape synergier og øke effektiviteten i alle organisasjoner. Majoriteten av team fungerer imidlertid som grupper og henter ikke ut det potensialet som ligger i effektivt samspill som team. Thomas TEAMS brukes til å øke produktivitet, indre lojalitet og tillit i teamet.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Atferd
Type: Ipsative Psykometrisk kartlegging
Tid: 30 minutter (og prosess)


For å utvikle din virksomhet trenger du effektive team som arbeider mot felles mål. Thomas TEAMS belyser hva som motiverer et team til å yte mer, kartlegger utviklingsområder og eventuell gap som kan løses ved rekruttering eller omfordeling av oppgaver.

Team-example.jpg

Bruk TEAMS til å:

  • Forstå hvordan du kan dra nytte av teamets styrker

  • Identifisere utfordringer i teamet og rekruttere deretter

  • Lage utviklingsplaner

  • Rekruttere kandidater som passer til adferdsprofilen til teamet og den kultur du ønsker å utvikle

  • Forstå hvordan du effektivt kan lede teamet

  • Redusere turnover

Thomas TEAMS er basert på PPA som analyserer profilene til teammedlemmene samt anerkjent rolleteori (9 roller), og gir en omfattende oppsummering av teamets styrker og utfordringer. For mer informasjon om vitenskapen bak PPA,  klikk her.