TEAMS Sport

TEAMS EducationBenchmarking

Team er kritisk viktig for å skape synergier og øke effektiviteten i alle prestasjonsmiljøer. Majoriteten av team fungerer imidlertid som grupper og henter ikke ut det potensialet som ligger i effektivt samspill som team. Thomas TEAMS brukes til å forbedre rammene for prestasjoner, øke den indre lojaliteten og tilliten internt i teamet.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Atferd
Type: Ipsative Psykometrisk kartlegging
Tid: 30 minutter (og prosess)

For å utvikle laget til neste nivå er det en styrke for teamet med trygt og utfordrende samspill. Thomas TEAMS inspirerer teamet til å legge listen høyere, forbedre kommunikasjonen og identifisere forbedringsområder. 

coach.jpg

Thomas TEAMS er basert på PPA som analyserer profilene til teammedlemmene samt anerkjent rolleteori (9 roller), og gir en omfattende oppsummering av teamets styrker og utfordringer. For mer informasjon om vitenskapen bak PPA,  klikk her.