SKILLS

DIAGNOSTICS SportSKILLS Education

Thomas SKILLS er en rekke tester og treningsmoduler designet spesifikt for å måle ferdigheter, som kan gi nyttig informasjon når du intervjuer kandidater til stillinger eller ønsker å utvikle ansatte på relevante områder.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegg: Ferdigheter
Type: Kartlegging av evner og ferdigheter
Tid: 20 minutter

Thomas SKILLS leveres online og gjør det mulig å å lage grupper basert på vurderinger rettet mot individuelle jobber. Ved å kombinere uliker tester kan du fokusere på de ferdighetene som kreves til en spesifikk arbeidsoppgave, slik som:

 • Sekretærielle og administrative oppgaver
 • Kundesenter
 • Drifting av IT systemer
 • Fremmedspråk
 • Regnskap
 • Skills_MockUp.jpg

Bruk SKILLS til å:

 • Måle ferdigheter
 • Forsikre deg om at du optimaliserer ferdigheten til de ansatte
 • Hjelpe de ansatte med å utvikle nye ferdigheter
 • Rekruttere personer med de rette ferdighetene

Obs: SKILLS er under tilpasning til norske forhold. Ta kontakt om du har spørsmål. 
Tilgjengelige språk 
klikk her

Testforfatter: ISV Group
Utviklet: 1992


Bakgrunn og teori:

SKILLS Online ble først utviklet i 1992 av ISV group. Den bestod av over 100 tester designet for å måle ‘hard skills’ og kompetanser. Den inkluderte også en rekke treningsmoduler. Thomas integrerte SKILLS i sin produktportefølje i 2007, og siden den tid har våre klienter brukt den under ansettelsesprosessen, kartlegging av eksisterende ferdigheter, og under treningsevaluering.

SKILLS Online ble utviklet for å hjelpe arbeidsgivere med å kartlegge ferdighetsnivået til kandidater og ansatte for å få et overblikk over hvor mye opplæring som var nødvendig.

Manglende grunnleggende ferdigheter koster virksomheter millioner av kroner. En undersøkelse gjort av CBI i England i 2008 viste at mange av de 735 virksomhetene som deltok hadde alvorlige mangler når det kom til staving og rettskriving. I 2006 brukte virksomheter i England 33 milliarder engelske pund på opplæring (CBI). 

Dersom man kartlegger ferdigheten før man ansetter noen, unngår man å ansette noen som ikke allerede har ferdighetene som kreves for jobben. I tillegg gir det virksomheter muligheten til å kartlegge ferdighetene til de som allerede er ansatt og tilby disse et treningsprogram får å utvikle disse ferdighetene.

Testporteføljen kartlegger ferdigheter i:

 • Regnskap
 • Stenografi
 • Grunnleggende ferdigheter (leseferdigheter, tallforståelse, staving, grunnleggende IT-kunnskap)
 • Kundesenter
 • Dataregistrering
 • Kjøreferdigheter
 • Microsoft Office & Lottus Notes

De interaktive treningsmodulene består av:

 • Microsoft Office
 • Interactive Windows
 • Outlook og internett
 • Data teori

Formatet på kartleggingen

SKILLS Online administreres på nett. De fleste testene er tidsbegrenset og produserer en en score på kandidatens resultater.

Treningsmodulene går igjennom hvert steg som kreves for produktet som kandidatene kan øve på til de er komfortable.