SKILLS Sport

SKILLS EducationPAC

Thomas SKILLS er en rekke tester og treningsmoduler designet spesifikt for å måle ferdigheter, som kan gi nyttig informasjon når du intervjuer kandidater til stillinger eller ønsker å utvikle ansatte på relevante områder.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegg: Ferdigheter
Type: Kartlegging av evner og ferdigheter
Tid: 20 minutter

SKILLS er en rekke tester og treningsmoduler designet for å måle ferdigheter, som vil hjelpe deg å optimalisere og utvikle ferdighetene til utøver og trener. Du vil kunne se hvilke ferdigheter som mangler og vite hvordan du dekker disse ferdighetsbehovene.

Skills_MockUp.jpg

Obs: SKILLS er under tilpasning til norske forhold. Ta kontakt om du har spørsmål.
Tilgjengelige språk -
 klikk her

Testforfatter: ISV Group
Når: 1992


Bakgrunn og teori:

SKILLS Online ble først utviklet i 1992 av ISV group. Den bestod av over 100 tester designet for å måle ‘hard skills’ og kompetanser. Den inkluderte også en rekke treningsmoduler. Thomas integrerte SKILLS i sin produktportefølje i 2007, og siden den tid har våre klienter brukt den under ansettelsesprosessen, kartlegging av eksisterende ferdigheter, og under treningsevaluering.

SKILLS Online ble utviklet for å hjelpe arbeidsgivere med å kartlegge ferdighetsnivået til kandidater og ansatte for å få et overblikk over hvor mye opplæring som var nødvendig.

Manglende grunnleggende ferdigheter koster virksomheter millioner av kroner. En undersøkelse gjort av CBI i England i 2008 viste at mange av de 735 virksomhetene som deltok hadde alvorlige mangler når det kom til staving og rettskriving. I 2006 brukte virksomheter i England 33 milliarder engelske pund på opplæring (CBI). 

Dersom man kartlegger ferdigheten før man ansetter noen, unngår man å ansette noen som ikke allerede har ferdighetene som kreves for jobben. I tillegg gir det virksomheter muligheten til å kartlegge ferdighetene til de som allerede er ansatt og tilby disse et treningsprogram får å utvikle disse ferdighetene.

Testporteføljen kartlegger ferdigheter i:

  • Regnskap
  • Stenografi
  • Grunnleggende ferdigheter (leseferdigheter, tallforståelse, staving, grunnleggende IT-kunnskap)
  • Kundesenter
  • Dataregistrering
  • Kjøreferdigheter
  • Microsoft Office & Lottus Notes