JOB (Stillings Profil)

GIA SportJOB Education

JOB er et prosessverktøy for å avklare forventninger til atferdsmessige krav i en stilling. Dette kan være nyttig gjennom forankring av involverte medarbeidere når man skal tydeliggjøre hva man ser etter hos en ny medarbeider (rekruttering), eller som hjelpemiddel til utviklings- og medarbeidersamtaler. Job (Stillings Profilen) kan matches med Person Profilen (PPA) for å sammenligne forventninger virksomheten har mot den atferd kandidater beskriver som naturlig for seg selv.

IntroduksjonUtvikling

Kartlegger: Atferd
Type: Ipsativt arbeidspsykologisk verktøy
Tid: 5-20 minutter

Ved å tydeliggjøre de atferdsmessige krav og forventninger i stillingene du ønsker å fylle, vil du se nytte av beslutningsstøtten som JOB gir. Verktøyet er spesielt designet for å involvere kollegaer som skal samarbeide med den ny-rekrutterte. For å sikre «riktige personer» i de «riktige stillingene» er tydelige forventninger avgjørende, og JOB er en hjelp til å uttrykke forventet atferd i stillingen. Dette i seg selv kan forebygge turnover, forberede kandidater på den hverdag de møter og hva som skal til for å tilpasse seg kulturen i virksomheten. Den samme tydelighet kan du ha nytte av i medarbeidersamtaler. Som leder vil du på denne måten kunne gi et presist uttrykk på hva du mener skal til for å lykkes i stillingen. Har din medarbeider samme syn på dette? Det snakkes mye om jobbautonomi som grunnlag for indre motivasjon og mening i arbeidet. Her har du et praktisk verktøy som sammen med Person Profilen (PPA) vil være til hjelp!

Job_Sample.jpg

Thomas JOB er nyttig når du skal:

  • tydeliggjøre atferdsmessige krev i en stillingen 
  • uttrykke forventninger til atferd i medarbeidersamtaler
  • avklare synspunkter på utfordringer i en gitt stilling
  • sammenligne forventninger til atferd i en stilling med kandidater egen beskrivelse av atferd (Person Profil)
  • sette sammen et nytt team og drøfte potensielle kandidater

Thomas JOB hjelper deg til å tydeliggjøre atferdskravene til stillingen du rekrutterer til eller å forberede medarbeidersamtaler. Brukt sammen med Person Profilen (PPA), avstemmer du enkelt forventninger og avdekker utviklingsbehov og kommunikasjonsutfordringer. Ønsker du å vite mere om PPA, vennligst klikk her og velg knappen for 'Forskning'.